Venezuela

Venezuela’nın nüfusu 2016 itibariyle çok gençtir. 15 ila 34 yaş arası kişilerin nüfusun %34’ünü oluşturduğu tahmin edilmektedir. Karmaşık bir sosyo-ekonomik durum içerisinde gençlerin isteklerine cevap vermenin yanı sıra, Venezuela, ayrıca uluslararası korunmaya ihtiyacı olan kişiler (PNIP) ve mültecilerin ihtiyaçlarını da karşılamak zorundadır. UNHCR ile işbirliği içinde, RET, savunmasız gençliğin, yerel veya mülteci, okul sistemine dahil edilmesi, ve iş pazarına dahil olması için çalışmaktadır. Eğitimi düzgün bir hayatın anahtarı ve var olan imkanları kullanmanın bir yolu olarak görüyoruz.

  • 1.
    Venezuella’yı Etkileyen Kriz
  • 2.
    Venezuela ’da Gençler
  • 3.
    RET Gençlerle Nasıl Çalışır?

1. Venezuella’yı Etkileyen Kriz

Venezuela, sayıları artan uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan kişi (PNIP) ve mültecinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak zorundadır. UNHCR’a göre, %95’i Kolombiya uyruklu olmak üzere 200’000’den fazla PNIP Venezuela’ya giriş yapmıştır. Çoğunlukla Amazonas, Apure, Tachira ve Zulia bölgelerinde bulunmaktadırlar.
Mülteci ve sığınmacılara uygulanan ulusal yasal araç, PNIP’lere verilecek yasal statünün sürecini belirleyen, Organic Law on Refugee and Asylum Seekers’dır (Ekim 2001).
Bu yasal çerçeveye rağmen, önemli sayıda uluslararası korunmaya ihtiyacı olan kişi ülke topraklarında hareket etmekte zorlanmakta ve birçoğu gayri meşru pazarlarda çalışmaktadır. Göçe zorlanmış gençlerin eğitim sistemine erişimi mevcuttur, ancak durumları sebebiyle eğitimleri için onay belgesi almakta zorlanmaktadırlar. Sonuç olarak, Venezuelalılar arasında tam potansiyellerine ulaşabilecekleri bir entegrasyon için yeterli eğitim görememektedirler.

2. Venezuela ’da Gençler

Venezuela, çok genç bir nüfusa sahiptir. National Institute of Statistic (INE)’in, 2011 sayımını temel alarak, 2016 için yaptığı demografik öngörüler, 15 ila 34 yaş arası kesimin toplam nüfusun %34’ünü oluşturacağını söylemektedir.
Ülkedeki güncel karmaşık sosyo-ekonomik yapı sebebiyle, pek çok genç ilk öğretim veya orta öğretimi bitirmeden okuldan ayrılıp, iş pazarına giriş yapmaktadır.
Kamu sağlığı konusunda, Venezuela, gençlerin önünü kapatan önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Örnek olarak, Sağlığa Kamu Gücü Bakanlığı’na göre, ülkede gerçekleşen 4 doğumdan 1 tanesinden ergen ebeveynler sorumludur.

3. RET Gençlerle Nasıl Çalışır?

RET, Venezuela’daki çalışmalarına 2012 yılında, UNHCR’la işbirliği içinde başlamıştır. Günümüzde, RET, öncelik olarak savunmasız, yerel ve mülteci gençlerin korunması amacıyla sınır bölgelerinden Zulia ve Tachira’da faaliyet göstermektedir.
Venezuela bağlamında, RET’in ana odağına sadık kalan etkinlikler düzenliyor ve yürütüyoruz. Gençlerin eğitim sistemine alınmasına eşlik ediyoruz. RET aynı zamanda, yerel ve mülteci gençlere, istihdam edilebilirliği ve girişimciliklerine katkıda bulunacak eğitimleri kolaylaştırmaktadır.
Yöntemimiz ayrıca onların var olan hizmetlere erişimini sağlamaktır. Buna ulaşmak için, yerel korunma hizmetlerini güçlendirmek ve mülteci ailelere hizmet ve kurumlardan haberdar olmaları, yapmaları gerekenler ve nereye gitmeleri gerektiğini açıklamak için güçlü kurumlararası bağlar kurduk. Paralel olarak, entegrasyon sürecine dahil olabilmeleri ve kapasitelerini geliştirebilmeleri için yerel ailelerle çalışıyoruz.
RET, eğitim alanında gençlerin bütünsel anlamda korunmasını ve haklarını güvence altına almak için faaliyet göstermektedir. Gençler, ancak eğitim sayesinde normal bir hayata ulaşmaları ve var olan imkanları değerlendirebilmeleri için gereken yetenek ve kabiliyetleri geliştirebilirler.