Türkiye

Suriye’yle paylaştığı 900 km sınır sebebiyle, Türkiye, Suriye krizinden derin şekilde etkilenmiştir. Günümüzde Türkiye’de, 2.7 milyonu kayıtlı olmak üzere, neredeyse 3 milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Türkiye, tarihte en çok mülteciye ev sahipliği yapmış ülkedir. Türkiye hükümeti tarafından kurulan 25 mülteci kampının toplam mültecilerin ancak %10’unu kapsaması, bu göçün boyutlarını gözler önüne sermektedir. Mültecilerin büyük çoğunluğu kentsel ve kırsal alanlarda yaşamaktadır. Dil bariyerleri sebebiyle genç mülteciler bu hassas ortamda eğitim sistemine girmekte zorlanmakta ve genç kadınlar cinsiyet temelli şiddete maruz kalmaktadır. RET, bu savunmasız genç, kadın ve kızların ihtiyaçlarını sağlamak için faaliyet göstermektedir. RET, okul dışı kalmış 500’000 çocuk ve gencin çoğunluğunun Türk okullarında eğitim görebilmeleri için öncelikli olarak Türkçe Dil Eğitimine odaklanmakta; aynı zamanda Şanlıurfa ilinde ve Mardin ÇATOM’larında kız ve kadınlarla çalışmakta ve 50’den fazla Kadın Kültür Merkezini desteklemektedir. RET, farklı donörlerin katkılarıyla faaliyet göstermekte ve Türk hükümetinin farklı bakanlıklarıyla, ulusal, bölgesel ve kentsel bağlamlarda, ve ayrıca AFAD, UNICEF, UNFPA ve UNHCR ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

  • 1.
    Türkiye’yi Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Türkiye’yi Etkileyen Kriz

Suriye’de yaşanan ulusal kriz ve bölgedeki sonuçları, UNHCR tarafından son yirmi yılın en kötü insani krizi olarak tanındı.

Suriye’yle paylaştığı 900km sınır sebebiyle, Türkiye Suriye krizinden derin şekilde etkilendi. Günümüzde Türkiye’ye sığınmış ve ülkede kayıt altında olan 2.7 milyon mülteci var; ne var ki, gerçek rakamlar bu sayının iki katı olabilir. Çoğunlukla, temel ihtiyaçların karşılanmasında hükümet imkanlarının sınırlarına ulaştığı Güneydoğu Türkiye’de bulunuyorlar, AFAD’a göre 229’000 Suriyeli güney Doğuda bulunan kamplarda yaşıyor. Ek olarak, en az yarım milyon Suriyeli mülteci, İstanbul ve başka büyük şehirlerde bulunmakta.

Başlangıçta, Türkiye hükümeti uluslararası toplumun başka bölgelere odaklanması için krizi kendi kaynaklarıyla yönetmeyi seçti. Suriyeli misafirleri açık sınır hattı politikası ve 25 mülteci kampında ağırladı.

Türk hükümeti tarafından 8 milyar dolar yatırım yapılmasına rağmen, Suriye’den gelen göçün boyutları ülkenin bağımsız şekilde müdahale etme kapasitesini aşıyor. Suriyelilerin çoğu kamplara ulaşamıyor ve sınır boyunca köy ve şehirlerde ikamet ediyorlar. Hükümetin bütün kayıtlı geçici korunma altında olan Suriyelilere sağlık hizmetleri sağlamasına rağmen, mültecilerin temel hizmetlere erişimi kısıtlı.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

Kriz derinleştikçe ve rakamlar büyüdükçe, mülteci ve ev sahibi topluluklar arasında gerginlikler artıyor. Bu gerginlikleri hafifletmek için, Suriyeli çocuk ve gençlerin boş durmamasını, eğitim görmelerini, zamanla bağımsız olmalarını sağlamak çok önemli.

Kamp dışında kalan gençler için eğitim sınırlı. AFAD’dan alınan bilgiye göre, kamplarda bulunan Suriyeli gençlerin %83’ü eğitim görüyor.

Genç kadınlar, cinsel şiddet, erken ve hatta çocuk evlilik veya seks ticaretine karşı özellikle savunmasızlar. Haklarından tamamen haberdar olmayan ve tek başına seyahat etme izni olmayan bu kadınların, Türkçe konuşamadıkları durumda, yardıma erişimleri az veya yok. Bu sebeple, RET’in kadınlar için hazırladığı program “hayatta kalma Türkçesi”, gelir arttıran veya getiren etkinlikler, uzman sağlık hizmetler gibi hizmet danışmanlığı içerir.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

Bu savunmasız gençlerin ihtiyaçlarına karşılık vermek için RET, Türkiye’de, bölgede öncü bir ihtiyaçlar ve varlıklar değerlendirmesi yaparak, 2013’ten beri çalışıyor. 2014’te, RET, Türkiye hükümeti tarafından resmi partner olarak tanındı ve Türkiye çapında Suriyeli mültecilere korunma ve eğitim vermeye başladı.

Ev sahibi ve mülteci topluluk arasında iletişimi kolaylaştırmak ve Türk eğitim sistemine girişlerini sağlamak için RET’in Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk odağı Suriyeli mültecilere diplomalı dil kursu sunmak oldu. Bu kurslar farklı seviyelere uygun hazırlandı, “hayatta kalma” Türkçesi - Türk okul ve üniversitelere gidebilmeleri için gerekli A1 seviyesinden - C1 seviyesine uzanan geniş bir yelpaze hazırlandı.

RET, aynı zamanda mülteci ve ev sahibi toplum arasında cinsellik ve cinsiyet temelli şiddet riskini azaltacak Kadın Kültür Merkezlerinde çalıştı. Şiddete maruz kalmış olanlar için, kurbanlar için hayat kurtaran destek çalışmaları yerel mecralarla eşzamanlı yürütülür.

Cinsiyet temelli şiddet, dil kursları, meslek eğitimine erişim bu kriz döneminde Suriyeli gençleri koruyacak ve aynı zamanda ev sahibi toplumun mültecileri kabul ve konukseverliğinin daim olmasını sağlayacak bileşenler.

RET International, şu an 6 Türkçe dil okulunu ve 24 yerel Kadın Kültür Merkezi ve ÇATOM’u, UNICEF, UNHCR (BM Mülteci Ajansı), UNFPA (BM Nüfus Fonu), Japon Platformu (Japon hükümeti ve özel sektörü temsil eder), JCCP, Lüksemburg hükümeti, Birleşik Krallık Elçiliği, ve Basel’i de kapsayarak, farklı İsviçre Kantonları ve Asfari Vakfı’yla işbirliği içerisinde yönetiyor

Başta Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlık ve muhtarlık mecralarıyla kurduğumuz ve projelerimizin yürütülmesinde hayati olan ilişkilerimiz, RET’in başarısında temel bir önemi olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle geliştirdiğimiz güçlü partnerliğin ve işbirliğinin uzantılarıdır.