Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Son 20 yıldır Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Doğusu sayısız çatışmaya sahne olmuştur. Bu durum, yoğun yer değiştirmelere, yasadışı silahlı grupların ortaya çıkmasına ve 5 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur.Bu kırılgan ortam, ergenlerin ve gençlerin yerel silahlı gruplara katılması riskini doğurmaktadır. RET, bu nedenle, 2012’den bu yana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Doğusunda faaliyet göstermekte ve ergen ve çocuk askerlerin topluma yeniden entegrasyonunu ve silahlı gruplara yeniden katılmalarını önlemeyi amaçlayan programlarla hizmet vermektedir.

RET, program hedeflerine, psikososyal destek, kariyer rehberliği, eğitim imkanlarına ve iş becerilerine erişim ve ayrıca farkındalık etkinlikleri yoluyla yerel kurumların ve aktörlerin kapasitesinin geliştirilmesi hususlarına odaklanan bütünsel bir yaklaşımla ulaşmaktadır.

  • 1.
    DKC’yi Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. DKC’yi Etkileyen Kriz

Yaklaşık 20 yıldır, Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Doğusu sayısız çatışmaya sahne olmutur. Bunlar nüfusun büyük çaplı yer değiştirmesine,1998 yılından bu yana yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük çapta mal ve altyapı tahribatına yol açmıştır. Kivular, özellikle Uvira, Fizi ve Goma bölgeleri bu trajedinin merkezindedir. Yoğun yer değiştirmeler ve bunları takip eden şiddet, yasa dışı silahlı grupların, (çoğunlukla gönüllü olarak katılan) ergenleri, ‘çocuk askerler’ olarak sömürmesinin önünü açmıştır.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler arasındaki 18 yaşından küçüklerin terhis edilmesi ve askere alınmalarına son verilmesini amaçlayan anlaşmaya rağmen, bölge, hassasiyetini korumaktadır. Etnik gruplar arasında yaşanan gerilimler ve yerel halkı saldırılardan korumak için düzenli olarak ortaya çıkan silahlı gruplar, çocuk askerlerin terhisini ve topluma yeniden entegrasyonunu zorlaştırmaktadır.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

11-17 yaşlarındaki ergenler, kolay yönlendirilebilir ucuz iş gücü kaynağı olarak görülmektedir. Bu nedenle silahlı gruplar ergenleri bünyelerine katmaya devam etmektedir. Bu durum ve ayrıca zorluklarla dolu sosyal ve ekonomik çevre, söz konusu gençleri son derece hassas hale getirmekte ve eğitimlerini feda ederek geleceklerini derinden etkilemektedir. Ergenlerin silah altına alınma durumu, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirerek olumlu aktörler olmaları yerine ülkelerinin kalkınmasının önünde engeller haline gelmelerine yol açmaktadır.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

2012 yılından beri RET, Uvira, Fizi ve Goma bölgelerinde, silahlı gruplarla ilişkili ergenlerin terhis edilmeleri için çalışmakta ve topluma tekrar entegre olmalarına katkıda bulunmaktadır. Terhis olan gençlerin hayatlarına geri dönmeleri ve sorumlu vatandaşlar olmalarını sağlamak için RET bu gençleri Transit ve Oryantasyon Merkezleri’nde (CTO) misafir eder. Bu gençler, merkezlerde psikososyal ve tıbbı desteğin yanı sıra oryantasyon ve örgün eğitim ya da profesyonel eğitim alma imkanı bulmaktadır.
CTO'larda kaldıktan sonra örgün eğitime devam etmek isteyen silah bırakmış çocuk askerler, ortak eğitim kurumlarına yerleştiriliyor, işe yönelik eğitim isteyenlere ise gelir sağlayacak faaliyetlere girebilmeleri için gerekli destek veriliyor.
RET olarak, faaliyetlerimizin başarılı olması için toplumun tüm katmanlarıyla ilişki içindeyiz. Yerel gençlik toplulukları kuruyoruz ve onlardan sürdürülebilir ve güven duyulabilir partnerler yaratmak için kapasitelerini geliştiriyoruz.
Çocukların tekrar çetelere katılımını ve fakirliği önlemek amacıyla, ebeveynleri gelir getiren etkinlikler konusunda eğitiyoruz.
Topluluk liderleri ve konuyla ilgili bireyler, RET’in yetiştirdiği gençlerin, silahlı çetelere katılımla ilgili farkınalık yaratmayı amaçlayan bilgilendirmelerinden faydalanıyorlar.
Aynı zamanda, çatışmalardan en çok etkilenmiş köylerde devlet otoritesinin yeniden inşa edilmesi için politik-askeri ve idari kadrolarla tartışma grupları organize ediyoruz.
RET, geniş bir eğitim yelpazesi sayesinde, DKC’de gençlerin çetelere katılımını engelleyebiliyor ve DKC’deki gençliği koruyabiliyor.