Lübnan

Onlarca yıl mezhepler arası gerilimlerin, sürekli değişen istikrar ve iç kargaşa süreçlerinin yaşandığı yaşandığı Lübnan’ın halihazırda karmaşık durumuna, son yıllarda, Suriye krizinin etkileri de eklenmiştir. Lübnan, %50’si 18 yaşın altında olmak üzere 1.1 milyonu aşkın Suriyeli mülteci kabul etmiştir. Bu durum, hem kendi halkı hem de mülteciler için imkanların kısıtlı olması sebebiyle, büyük bir sorun oluşturmaktadır. Lübnan’da gençler, kriz ortamı, tehlikeli çevre ve şartlar sonucu büyük bir şiddet tehlikesi altındadır. RET, Lübnan’da, sosyal dokuyu ve savunmasız toplulukların istikrarını korumak amacıyla, gençlere odaklanan okuma yazma, yaşam becerileri ve cinsel ve toplumsal cinsiyet bazlı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

  • 1.
    Lübnan'ı Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerinde Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Lübnan'ı Etkileyen Kriz

1943'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana Lübnan'da, birbirini izleyen istikrar ve iç kargaşa süreçleri yaşandı. Ülkede, mezhepler dikkate alınarak, karışık iç yapıya cevap vermek üzere oluşturulan hükümet modeli, farklı gruplar arasındaki anlaşmazlıkları kontrol altına almayı başaramadı ve bu durum, 1970’lerde ülke çapında bir iç savaşa yol açtı. Ülkedeki karışık iç yapıya cevap vermek üzere mezhep hatları oluşturulmuştu ancak bu hükümet modeli farklı gruplar arasındaki önemli anlaşmazlıkları kontrol altına almayı başaramadı ve bu durum, 1970’lerde ülke çapında iç savaşa yol açtı. Bu anlaşmazlığı sonlandırmak için 1990 yılında yapılan uluslararası müdahaleye rağmen, içerdeki mezhep gerilimleri tamamen ortadan kaldırılamadı, iç ve komşu ülkelerle yaşanan çatışmalar 1990 ve 2000’li yıllara damgasını vurdu.

Günümüzde, Lübnan’ın karmaşık durumuna, sürmekte olan Suriye krizinin etkileri de eklenmiştir. Lübnan’da, 2011’den bu yana en az 1.1 milyon Suriyeli mülteci resmi olarak kayıt altına alınmıştır ve pek çoğu henüz kayıt edilmiş bile değildir. Kayıt altına alınan mültecilerin %50’den fazlası 18 yaşın altındadır.
Kendi nüfusunun temel ihtiyaçlarını, özellikle Suriye krizinin sonuçlarından etkilenen bölgelerde karşılamak için bile imkanları kısıtlı olan Lübnan Hükümeti, toplam nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturan mültecilere düzgün yaşam koşulları sunmak konusunda büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır.
Krizin, ülkenin güvenlik durumu üzerinde önemli sonuçları ve hem evsahibi hem de mülteci topluluk üzerine ağır etkileri mevcuttur. Örneğin Tripoli'de mezhepler arası şiddet, gerilim ortamını alevlendirmekte, aileler kendilerini güvende hissetmemekte ve hatta temiz su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun kalmaktadırlar.

2. Gençler Üzerinde Etkisi

Hem Suriye krizi ve hem de Lübnan'da sürmekte olan gerilimler yerel toplumu etkilemiş durumdadır. Dahası, bu durum gençler üzerinde kalıcı ve yankıları sürekli etkiler yaratmaktadır.
Lübnan’da gençler sadece hizmetten yoksun kalmamakta, aynı zamanda şiddet tehlikesi ve isyancı gruplara ya da siyasi hiziplere dahil edilme riskiyle yüz yüzedirler. Suriyeli mülteciler çatışmadan kaçmış olsalar da, UNHCR raporları, ekonomik güçlük ve fırsatlardan yoksunluk nedeniyle aile içi şiddet oranının yükselmekte olduğunu işaret etmektedir.
Lübnan'da gençler yalnızca hizmetten yoksun değil aynı zamanda şiddet tehlikesi ve ayaklanmacı gruplar ve siyasi hiziplere girme riski altındalar. Suriyeli mülteciler çatışmadan kaçmış olsalar da UNCHR, ekonomik güçlük ve imkansızlık içindeki ailelerde şiddetin yükseldiğini rapor etmektedir. Ortalamada, her hanede 17 kişinin (3.2 aile) yaşıyor olması, ekonomik zorluklar nedeniyle aile içi şiddeti arttırmaktadır.
Şiddet ortamına en fazla çekilme riski altında olanlar, işsiz ve eğitimsiz gençlerdir. Lübnan’daki krizin uzunluğu düşünüldüğünde, toplumsal uyum ve koruma programıyla desteklenmiş eğitim hizmetleri, gerekli insani yardım ve uzun vadeli kalkınma yardımı arasındaki boşluğu doldurabilir.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

RET, 2013 yılından bu yana, Lübnan'da çatışmadan etkilenen nüfusun sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamak için çalışmaktadır. RET, Tripoli ve Tripoli’yi çevreleyen 5 bölgede) ve Lübnan dağı bölgesinde Sosyal Çalışmalar Bakanlığı tarafından yönetilen Toplumsal Kalkınma Merkezleri vasıtasıyla 12-25 yaşları arasındaki Suriyeli ve Lübnanlı Gençlere ulaşmaktadır.
Bu merkezlerde gençler, okuma yazma, aritmetik ve yaşam becerilerinin yanı sıra, cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesine yönelik konulardan oluşan eğitim paketlerinden yararlanmaktadır. Bu suretle, RET'in gençleri koruma misyonu Lübnan'ın şartlarına uyarlanmıştır. RET, kaliteli bir eğitim için elzem olan güvenli ortamları yaratmış ve okul renovasyonu hizmeti de vermiştir.
Lübnan'da, nihayetinde kalıcı çözümler önerecek gençler, topluluklarına liderlik etmek üzere büyüyen gençler olacaktır. Her yerde olduğu gibi, RET, bu anlamda, gençlere, bu amaçlarını gerçekleştirecek araç ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.