Kenya

Kenya’ya komşu ülkelerdeki çatışmalar, yer değiştiren nüfusu, Kenya’daki mülteci kamplarında ve kentlerde sığınacak yer aramaya yöneltmiştir. Her iki yerde de genç mülteciler eğitimlerini sürdürme ve iş bulma imkanlarından yoksundur. Bu, gençleri ellerindeki az beceriyle kendilerini korumaya itmekte ve silahlı gruplara, suçla ilgili faaliyetlere karışma, veya cinsel istismar ve uyuşturucu kurbanı olma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. RET, Dadaab’daki mülteci kamplarında ve kentlerde yer değiştirmiş en savunmasız gençlerle, güçlendirme, geçim kaynakları eğitimleri ve örgün eğitime erişim sağlamaktadır.

  • 1.
    Kenya'yı Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerinde Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Kenya'yı Etkileyen Kriz

Komşu ülkelerde yıllardır süren politik istikrarsızlık ve bölgedeki şiddetli kuraklık, bazı grupları Kenya'da güvenli sığınak aramaya sevk etmiştir.
Sudan'da süregelen 50 yıllık iç çatışmanın sonucunda Güney Sudan devleti kurulmuştur. Somali, 1980'lerin sonlarından bu yana yaşanan çok çehreli iç çatışmalardan ve zayıf devlet otoritesinden muzdariptir.
Kenya 'da da zorla yerinden edilmiş kişiler (IDP) olmakla beraber ülkenin en büyük sorunu sıkışık, derme çatma ve tehlikeli kamp ve yerleşkelerde ikamet eden yaklaşık 550’000 mültecidir (bu mültecilerin 482’000 den fazlası Somali’den gelmektedir).
Kenya, Dadaab'da dünyanın en geniş mülteci kompleksine ev sahipliği yapmaktadır. 1991 yılında kurulan ve 5 kamptan oluşan komplekste yaklaşık 400’000 mülteci yaşamaktadır. Bu, Dadaab’ın temel kapasitesinin yaklaşık 3 katıdır. Yasadışı ticaret ve çalışma imkanlarının çektiği bir kısım mülteci Nairobi'deki Eastleigh kentine yerleşmiştir.

2. Gençler Üzerinde Etkisi

Somali'deki çatışmalar sürekli hale geldiğinden Dadaab ve Eastleigh giderek Kenya'da doğan ve büyüyen mülteci gençlerin tüm hayatlarını geçirdikleri daimi ikametgah haline gelmiştir.
Eastleigh de olduğu gibi Dadaab'da da gençlerin çoğu eğitime devam veya kazançlı iş bulma imkanlarından yoksundur. Dadaab'da 14-24 yaşları arasındaki gençler toplam kamp nüfusunun %22'sini oluşturmaktadır; ancak ilköğretim öğrencilerinin yalnızca %9'unun orta öğrenime erişimi vardır.
Bu tür eğilimler, ergenleri ve gençliği, suç, yasadışı gruplara katılım, uyuşturucu kullanımı, genç gebeliği, erken evlilik gibi risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Keza gençler anavatanlarına geri dönme olasılığında, toplumda yararlı bir rol oynamalarını mümkün kılacak becerilere sahip değiller.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

RET, gençlerin yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştirmek amacıyla, Dadaab ve Eastleigh'de, gençlik dernekleri ve olumlu sosyal değişime yönelik gençlik tarafından yönetilen projeler (youth-led) için sağladığı kapasite geliştirme hizmetleri vasıtasıyla gençlik güçlendirme çalışmaları yapmış; hızlandırılmış resmi eğitim (ALP) ve yaşam becerileri şeklinde gayrı resmi eğitim (NFE) ve dijital çalışma şeklinde sürdürülebilir geçim kaynağı programlarının yanı sıra, çırak yerleştirme, küçük çiftçilik ve pek çok etkinlik gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmalar, gençlerin hem Kenya'daki hâlihazır yaşamlarında hem de muhtemel geri gönderilme veya ülkelerinde yaşamaya başlama durumlardında, olumlu aktörler haline gelmelerine ve topluluklarını krizlerden çıkarma ve kalkınmaya yöneltecek şekilde liderlik yapmalarına imkan verecek yararlı becerilerle donatılmalarını garanti altına almaktadır.