Kosta Rika

Şiddet, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık, Kosta Rika’yı etkileyen konuların başında gelmektedir. Kosta Rika, Orta Amerika’daki en yüksek mülteci oranına sahip ülkedir ve mültecilerin büyük bölümü Kolombiya’dan gelmektedir. Ülkedeki diğer mülteciler, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nikaragua ve hatta Küba ve Venezüela’dan gelmiştir. Genç mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler kadar ev sahibi topluluk da büyük risklerle karşı karşıyadır ve şiddete karşı savunmasız hale gelmektedir. Kosta Rika’da RET, bu hassas genç insanaların gelişimini, örgün eğitim sistemine katılımlarını ve sisteme dahiliyetlerini arttırarak teşvik ediyor. RET olarak, ayrıca, aile reisi genç kadınlara kapsamlı destek ve geçimlerini sağlamaya yönelik eğitimler sunuyoruz, bu eğitimler de kadınların tüm ailelerini korumalarına yardımcı oluyor. RET, böylece program tasarımı ve uygulamada yine bütünsel bir yaklaşım izliyor.

  • 1.
    Kosta Rika’yı Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Kosta Rika’yı Etkileyen Kriz

Belki de Kosta Rika’nın en yaygın ve inatçı sorunları şiddet, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıktır. Bunlar, ülkede hayatın tüm kesitlerinde mevcut, karmaşık olgulardır. Kosta Rika’da şiddetin belirtileri yirmi yıldan bu yana yükseliş halindedir. 2015’te, basın, düzemli olarak, ülkenin nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerinin, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı çetelerin savaş alanlarına dönüşmüş olduğuyla ilgili haberler yapmıştır.
Kosta Rika, Orta Amerika’nın en yüksek sayıda mülteciyi barındıran ülkesi olduğu için, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık olguları, ülkede ayrıca güçlüdür. 2013 yılında, UNHCR, Kosta Rika’da, çoğunluğu Kolombiya’dan gelen 12’700’den fazla mültecinin yaşadığını bildirmiştir. Bu sayıya, El Salvador, Nikaragua, Küba, Venezüela ve Honduras’tan gelen önemli sayıda sığınmacı göçü eklenmiştir. Bu zorla yerinden edilmelerin nedenleri çok fazladır, 20’inci yüzyıl boyunca bölgeyi karmaşaya sürükleyen silahlı çatışmalar, bunlar arasında en önemlilerinden biridir. Ayrıca, uyuşturucu ticareti ve Kosta Rika’dan geçerek Birleşik Devletler’e yönelen zorunlu göç hareketi de artmaktadır.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

Kosta Rika'da ister göçmen ister yerel genç olsun gençlere yönelik riskler artmaktadır. Gençler okulda şiddeti çeteler, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç ile karşı karşıyadır. Bu grup ve faaliyetlerin tuzağına düşürülme yöntemleri sistematik olmasa da, Kosta Rika'da gençlerin iş piyasasına girerken pek çok sorunla karşılaşıyor olduğu gerçeği, bu riskleri arttırmaktadır.
Gençler, eğitimin anlamlı imkanlara yol açacağını göremedikleri için çoğu kez örgün eğitimi yarıda bırakmaktadır. Dahası, yaklaşık 4’000 genç göçmenin örgün eğitime erişimi yoktur.
Gençler, ailelerine yeterli düzeyde destek olacak şekilde üretim yapma baskısıyla yaşamakta, bu da onları, düşük eğitim – yüksek hassasiyet kısır döngüsü içine itmektedir. Bu durum, genç nüfusu tehlike altında bırakmakta ve gençlikle suç arasında bağlantı kurulması gibi stereotipler yaratarak yabancı düşmanlığını körüklemektedir.
2011’deki son nüfus sayımına göre, 12-24 yaşları arasındaki nüfusun yüzde 19’u ne çalışmakta ne de okula gitmektedir. Genç insanların sadece yüzde 12’si orta öğrenimi tamamlayabilmektedir.
Gençleri etkileyen bir diğer önemli konu ise “ezici taciz”dir (bullying). Bu olgu okullarda, ama aynı zamanda sosyal ağlarda ve web sitelerinde yaşanmaktadır. Bu şiddet gösterilerinin çoğunluğu genellikle ergen kızlara ve yabancılara yönelmekte, ve bu da onları en savunmasız gruplar haline getirmektedir.
2013 yılında, 15 ile 35 yaşları arasındaki nüfus, 1’8 milyonu aşmıştır ve bu topluluk, yüksek toplumsal risk taşıyan gruplar arasındadır. Fakat bu nüfus aynı zamanda topluluklarının olumlu dönüşümü için yüksek bir potansiyel de taşımaktadır.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

RET, yerel gençliğin yanısıra genç göçmen ve genç mültecilerle de çalışmaktadır. Bizler gençlerin bir geleceğe hazırlanmalarına ve topluluklarında olumlu toplumsal değişimin aktörleri olmalarına imkan verecek kapasitelerini geliştirmeyi ve katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
RET, bunu, savunmasız gençleri eğitim sistemine dahil ederek, onların akranlarıyla karşılıklı etkileşimlerini ve onları etkileyen kararlara katılımlarını geliştirerek yapıyoruz. RET; yerel yetkililerle yakın işbirliği içerisinde, savunmasız gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını mümkün kılacak kapasiteleri geliştirmektedir. Önceliklerden bir tanesi, genç ve ailelerine bakan annelere geçim imkanlarını geliştirmeyi ve yönetmeyi öğreterek destek sağlamak ve psikososyal destek ile onların kararlılıklarını güçlendirmektir. Bu, genç annelerin, ailelerini korumalarını mümkün kılmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları ve eğitim merkezleriyle ortaöğretim ve lise öğretimi seviyelerinde stratejik ortaklıklar, RET’in, örgün eğitime erişim, gençlerin haklarının teminatı, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin önlenmesi gibi ülkedeki gençlik için kilit öneme sahip konular üzerinde çalışmasına imkan sağlamaktadır.
RET, Kosta Rika’da ve bölgede gençleri korumanın, bütüncül bir stratejiyle mümkün olduğunu bilmektedir. Gençlerin eğitime erişimlerinin sağlanması ve gençlerin örgün eğitime dahil edilmeleri zorunludur, fakat bunun sürdürülebilir olabilmesi için, ailenin temel ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekmektedir.