Kolombiya

FARC, ELN ve diğer gerilla grupları, paramiliter gruplar ve hükümetin silahlı güçleri arasında onlarca yıldır süren silahlı iç çatışma sonucu, 4,5 milyondan fazla Kolombiyalı ülke içinde yerlerinden edildi (IDP) ve komşu ülkelere sığındı.

Kokainin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı ve buna bağlı olarak gelişen şiddetli yan etkiler, kitlesel yerinden edilme ve göçü destekleyen diğer faktörlerdir. Ayrıca, Kolombiya, 2010-2011 yıllarında meydana gelen büyük seller gibi sıklıkla meydana gelen doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. RET, Kolombiya’da 2003 yılından bu yana etkindir ve çatışma ve doğal afetlerin hassas genç insanlar üzerindeki etkilerinin azaltılması ve eğitim, kurslar ve psikososyal yardım vasıtasıyla sürdürülebilir geçim araçlarının sağlanmasını garantiye almak adına farklı program hizmetleri sağlamaktadır.

  • 1.
    Kolombiya’yı Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Kolombiya’yı Etkileyen Kriz

Ekonomik gelişimine ragmen, Kolombiya, ülkedeki sosyo-ekonomik eşitsizlik oranı nedeniyle daimi bir zorlukla ile karşı karşıyadır. İçeride süren silahlı çatışma ve yüksek şiddet düzeyi, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını olumsuz etkilemiştir. 1985-2014 yılları arasında 4’7 ile 5’7 milyon arası insan ülke içinde yer değiştirmiş olup yarım milyon Kolombiyalı da uluslararası koruma talebinde bulunmuştur.
Şiddet, ilk olarak, arazi anlaşmazlıkları dolayısıyla, kırsal kesimlerde hissedilmiştir. Kolombiya’daki ihtilafın başlıca nedenleri arazi dağıtımındaki eşitsizlik, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik, diğer karaborsa pazarlar, devletin zafiyeti ve kırsal alandaki sosyo-ekonomik imkanların kısıtlılığıdır.
Bununla beraber Kolombiya Hükümeti ile farklı gerilla grupları arasında süren görüşmelerin meyvesini vereceğine dair bir umut mevcuttur. Keza, 'Kurbanlar' Kanunu olarak bilinen 1448 sayılı kanunun yürürlüğe girişiyle bir tazminat programı ve toprak tazminatı süreci başlamıştır. Bu programların yürütülmesi için yeni kurumlar kurulmuştur. “Kurbanlar Birimi”, bunun iyi bir örneğidir. Ne var ki Kolombiya’da halen koşullar kırılgandır.
Kolombiya, acil durumlara hazırlık ve acil duruma cevap konusunda yasal ve kurumsal bir çerçeveye sahiptir. Ülkedeki silahlı çatışma ve doğal afetlerin sebep olduğu acil durumlara cevap verecek uzman kuruluşlar mevcuttur. Ancak, talebe cevap verme kapasitesi, acil durumdan daha fazla etkilenen ve yardım taleplerine cevap vermekte zorlanan bölgelerin bazılarında, özellikle yerel düzeyde, kısıtlı olabilir. Bunun nedeni yoğunlukla ulusal-yerel koordinasyondaki boşluklar ve devletin belirli bölgelerdeki varlığının zayıflığıdır.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

Kolombiya'da gençler kendilerini, yeni kurulan silahlı grupların arazileri parsellediği, sürekli olarak suça bulaşma, çetelere dahil olma, kaçakçılık faaliyetlerine katılma baskısı yaşadıkları, aksi takdirde haraç ve gasp gibi suçların kurbanı olabilecekleri bir ortamda buluyorlar. Nüfusun karşı karşıya kaldığı ve gençlerin eğitim sistemine devamlılıklarını, yaşamlarına dair projelerinin sürekliliğini ve kendilerini geliştirme fırsatlarını etkileyen bir başka önemli risk faktörü ise doğal afetler.
Kolombiya içindeki silahlı çatışma, bölgedeki bugüne kadarki en büyük göç dalgasını yaratmış olmakla birlikte Ekvador, Venezuela ve Panama’dan Kosta Rika ve Orta Amerika’ya kadar uzanan bir bölgede çok sayıda mültecinin var olmasının en önemli nedenlerinden biri. Genç insanların karşı karşıya kaldıkları en büyük tehlike, en temel haklarının, yaşama, eğitim ve onurlu bir şekilde çalışma haklarının zarar görmesidir.
İşe giriş ve iş bulabilirlik için hazırlıklar azaldığında, kazanç sağlama ve kişinin kendi hayatını koruma imkanları, silahlı gruplar ile uyuşturucu kaçakçılarının kontrolü altına girmektedir. Gençleri suçla ilgili faaliyetler için kullanan çetelerin sayısı da artmaktadır.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

RET, bu durum karşısında, hükümetin eğitime erişimi ve gençlerin korunmasını garanti altına almasına imkan verecek kapasitelerin geliştirilmesi adına gerekli iş birliklerini sağlamak için özellikle eğitim sektöründe bir kurumsal güçlendirme sürecini desteklemeye odaklandı.
Bu faaliyet, eğitim ağlarının yaratılması, koruyucu çevrelerin geliştirilmesi, öğretmenlerin insan hakları konusunda eğitimi, sel baskınlarından sonra eğitim tesislerinin onarımı ve yeniden inşası, acil durumlardan etkilenen okullar için olağanüst hal planlarının oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin departman ve mahalle düzeyinde eğitimi, anti-personel mayısı riski ve daha pek çok konudaki eğitimine yönelik çok sayıda strateji sayesinde yürütülmektedir.
Bu süreç sayesinde, gençliğin, ailelerinin ve kamu kurumlarının kapasiteleri güçlendirilmektedir. Bu bağlamda, RET’in Kolombiya’daki yaklaşımı, hem tasarımda hem de uygulamada tümüyle bütüncüldür.