Çad

Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR) ve Çad’ın doğusunda, Darfur’da meydana gelen çatışmalar binlerce insanın yerinden edilmesine sebep olmuştur. Çad, şu anda, ülkenin Doğu kesimlerinde, Darfur’dan gelen 377’480 Sudanlı mülteciye ve ülkenin güneyinde çoğunlukla Orta Afrika Cumhuriyeti’nden gelen 100.000 mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu nüfusun %25’inden fazlasını gençler oluşturmakta ve bu gençlerin yalnızca %5.5’i orta öğrenim görmektedir. Bu durumda RET International, Çad’daki mülteci kamplarında yaşayan gençlere örgün ve yaygın orta öğrenim imkânı sağlamaktadır. RET, Çad’ın iki bölgesindeki çalışmalarını, genç mültecilerin umutlu, eğitimli, olumlu toplumsal dönüşüm aktörleri olmalarına imkan veren dil, yaşam becerileri ve burs programlarıyla tamamlamaktadır.

  • 1.
    Çad’ı Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençlerin Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Çad’ı Etkileyen Kriz

Darfur’daki çatışmalar, 2003'den bu yana, Çad ve bölge için istikrarsızlığın başlıca kaynağı olmuştur. Şiddet, Batı Sudan’da başlamış olmasına rağmen Sudan sınırı boyunca Doğu Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yayılmıştır.
Çatışma, binlerce Sudanlı ve Orta Afrikalı’nın Çad’a akın etmesine yol açmıştır. Ne var ki, söz konusu mülteciler, ülke içindeki silahlı çatışmalardan, etnisiteler arasında gelişen toprak ve kaynaklardan doğan çatışmalardan ve sivillere saldıran eşkıyalardan kaçarak zorla yerinden edilen (IDP – Internally Displaced People) Çadlı halkı da içine alan daha büyük bir yerinden edilme meselesinin sadece bir parçasıdır. Libya ve Nijerya’dan ülkelerine geri dönen Çadlı mülteciler de dikkate alındığında, Orta Afrika Cumhuriyet’inde alevlenmekte olan şiddetn halihazırda hassas olan bu ülkeye yeni sorunlar getirmekte olduğu açıktır.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tahminlerine göre, Haziran 2015 itibariyle Çad 473’523 mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. İç Gözlem Merkezi’ne göre ülkede yaklaşık 90’000 IDP (yerinden edilmiş kişi) bulunmaktadır. Bu nüfusun çoğunluğu, Doğu ve Güney bölgelerindeki Quaddai ve Sila’da barınmaktadır. Hem Sudanlı hem de Orta Afrika Cumhuriyeti’nden gelen mülteciler kamplarda ikamet etmektedir ancak Güney Çad’da da krizlerden etkilenen yerleşim yerleri ve topluluklar mevcuttur.

2. Gençlerin Üzerindeki Etkisi

Doğu Çad'daki 12 kampta 14-24 yaşları arasında olan gençler kampların toplam nüfusunun %28'ini oluşturmaktadır. Ancak, Education Cluster' a göre (STK, BM kuruluşları, akademisyenler ve diğer ortakları bir araya getiren acil durumlarda eğitimde koordinasyon ve iş birliği resmi forumu) ilköğretim öğrencilerinin sadece %5,5'i orta öğrenime devam edebilmektedir.
Okul devamlılığının beraberinde getirdiği umut ve gündelik rutinden yoksun olmaları, kamplardaki pek çok ergen ve genci suç, silahlı gruplar ve erken evlilikler karşısında savunmasız kılmaktadır. Ayrıca, olumlu yaşam becerilerini geliştirememeleri, beraberinde küçük yaşta hamilelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV ile bağlantılı sağlık sorunlarını getirmektedir.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

Gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak için, RET, 2005 yılından bu yana Doğu Çad’daki 12 mülteci kampında yaygın ve örgün eğitime erişim imkânı sağlamaktadır. RET’in son on yılda elde ettiği sonuçlar kaydadeğerdir. Orta öğrenim 9, 10 ve 11. sınıflarda 28’141 mülteci genç eğitimden yararlanmıştır. Bu, dil kursları, okur-yazarlık, aritmetik ve yaşam becerileri ile tamamlanmaktadır.
RET'in programına katılan gençler arasında 2 548 genç 11. sınıf sınavlarını başarıyla vermiş ve orta öğrenim diploması almaya hak kazanmıştır. Birçoğu çalışmalarına devam etmek üzere Sudan ve Çad'daki farklı üniversite ve enstitülere kaydolmuştur. Keza 2012’den bu yana RET, Çad'daki üniversite ve enstitülerde okuyan Sudan ve Orta Afrikalı 50 mülteci öğrenciye burs sağlamaktadır.