Burundi

1990’lı yıllarda, etnik gruplar arasında gelişen çatışmalar, Burundi’de yoğun göçlere neden olmuş, 2000’lerin başında imzalanan barış anlaşmaları ise, pek çok mülteci için eve dönüş yolunu açmıştı. Bu dönüşler, evlerinden ayrılmayanlarla geri dönenler arasında belirli bir gerilim yarattı. Toplam nüfusun %66’sını oluşturan gençlik, politik çatışmalar ve şiddet karşısında savunmasız hale geldi. RET, topluluklara istikrar kazandırmak için okuma-yazma, lisan programları, telafi kursları ve geri dönen gençler için yerel nüfusa da yararlı olan altyapı ıslahatının yanı sıra, Burundi’de kalıcı barışı geliştirecek çatışma çözümü gibi temaları içeren sorumlu vatandaşlık programlarını yürürlüğe koydu.

  • 1.
    Burundi’yi Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Burundi’yi Etkileyen Kriz

Ülke içindeki yerinden edilmeler, ülke dışına göç ve etnik gruplar arasında büyük çaplı katliamlarla sonuçlanan, ardı ardına yaşanan çatışmaları müteakip Burundi, kırılgan bir ülke haline geldi.
2000’de imzalanan barış anlaşmalarının ardından, özellikle 2008 yılından itibaren 500’000’den fazla Burundili mülteci, ülkesine geri döndü. Bu mültecilerin yaklaşık üçte biri, nüfusun %15’ini oluşturdukları Güney illerine yerleşti. Bu durum, geri dönenlerle çatışmadan sonra ülkede kalanlar arasında gerilim yaratmaktadır.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

Gençler, Burundi toplam nüfusunun %66’sını oluşturmaktadır. Bu nedenle, gençlerin ülkenin kalkınmasında oynayacağı rol çok büyüktür. Ancak bu kırılgan durum nedeniyle gençlik, politik ihtilaf ve şiddet çağrılarına karşı savunmasız hale gelmektedir.
Eğitim, olumlu bir vatandaşlık duygusu ve gelecek umudundan yoksun Burundili gençler, yoğunlukla şiddete yönelmektedir. Mevcut politik sorunların yanı sıra, gençliğin siyasi gruplar tarafından istismarı, Burundi’nin hassas barış süreci için felaketsi sonuçlar doğurabilir. Gençlerin (hem Burundi’ye geri dönenlerin hem de Burundi’de kalanların) yalnızca eğitim hayatına dahil olmaları değil, sosyal uyuma, barış kültürüne ve çatışmaların barışçıl çözümüne dair prensipleri de öğrenmeleri gerekmektedir.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

Görevi savunmasız gençleri eğitim vasıtasıyla korumak olan RET, Burundi’de önemli bir rol üstlenmektedir. Tanzanya’daki mülteci kamplarında uzun süre genç Burundililerle çalıştıktan sonra 2008 yılında ülkeye giriş yapan RET, bu tarihten bu yana ülkelerine geri dönenler için okuma yazma programları, dil sınıfları, telafi kursları düzenlemenin yanı sıra yerel nüfusa yararlı olacak okul altyapısı konusunda da etkin olarak çalışmıştır.
Bu geçiş dönemlerinde gençlerin olumlu bir rol oynamaları için, RET, ülkede kalıcı barışın teşvik edecek şekilde çatışma azaltımı ve çözümü gibi temaları kapsayan bir sorumlu yurttaşlık programını yürürlüğe koymuştur.
RET, Burundi’de aynı zamanda yaşam becerilerinin kuvvetlendirilmesi için de çalışmaktadır. Bu girişim, gençlerin kendi kendilerine karar verme yeteneğine sahip olumlu aktörler olarak, topluluklarına bu hassas durumdan kalkınmaya doğru liderlik etmelerine imkân tanımaktadır. RET projeleri katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimser. Gençler, RET projelerinin aktörleridirler ve gençlik dernekleriyle kurulan partnerlikler kalıcı sonuçları mümkün kılar.