Belize

Belize, sıkça “Kuzey Üçgeni” olarak anılan ve Guatemala, El Salvador ve Honduras’tan oluşan bölgeye komşu bir Orta Amerika ülkesidir. Kuzey Üçgeni ülkeleri, Orta Amerika’ya yayılmaya çalışan uyuşturucu ticareti rotaları sebebiyle artan çete faaliyetlerine bağlı şiddet olaylarında dramatik bir artışla karşı karşıyadır. Bu krizin merkezine çok yakın olan Belize, şiddetten kaçanlara ev sahipliği yapmaktadır. İşsizlik oranının yüksekliği ve orta öğrenime devam oranının düşüklüğü yüzünden Belize’de gençlerin karşı karşıya kaldığı imkansızlıklar, ülkede, benzer şiddet olaylarına yol açan koşullar yaratmaktadır. Belize City ve Cayo bölgesinde yoğunlaşan RET faaliyetleri, olumlu dönüşümü gerçekleştirecek liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi ve iş imkanları yaratılması suretiyle savunmasız gençlere fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır. Krizler, Belize’de ve diğer ülkelerde, gençlerin toplumun üretici üyeleri, girişimcileri ve olumlu toplumsal dönüşüm aktörleri haline getirilmesiyle durdurulabilir.

  • 1.
    Belize’yi Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Belize’yi Etkileyen Kriz

Bazı ekonomik gelişmelere rağmen, Belize'yi çevreleyen bölge, dünyada şiddet olaylarının en çok olduğu yerlerden biridir. Bu yüzden Belize, Kuzey Üçgeni komşuları gibi, şiddet eğilimlerindeki artış karşısında savunmasızdır ve ayrıca, krizin merkezinden kaçan mülteciler ve göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. Belize’de uyuşturucu ticaret, insan kaçakçılığı, seks ticareti ve şiddet suçlarıyla ilgili pek çok azılı sokak çetesinin barındığı bir gerçektir. Artan nüfus, yüksek iç göç, kısıtlı hizmet imkanları, bu sorunun diğer parçalarını oluştururken Belize’yi komşularıyla aynı duruma düşme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Belize’nin sorunlu bölgeleri, Belize City ve Cayo Bölgesi dahil olmak üzere nüfusun yoğun olduğu kentlerdir.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

Belize nüfusunun yüzde altmışını 24 yaş altındakiler oluşturmaktadır, dolayısıyla gençlerin faaliyetleri ülkenin sosyal bağlamının tanımlanmasında önemli rol oynamaktadır. Ne yazık ki, Belize'de gençler, hırsızlık ve hafif suçlardan uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığına ve hatta bazı durumlarda çete ilişkili öldürme olaylarına kadar yasa dışı işlere artan bir şekilde daha fazla karışmaktadırlar. Bu yasa dışı faaliyet kaçınılmaz olarak eğitime dair, mesleki ve toplumsal imkansızlıklarla bağlantılıdır. Hükümetin eğitim alanında yaptığı önemli yatırımlara rağmen, orta öğrenim yaşındaki çocukların sadece %45’i okula devam etmektedir. %35 yoksulluk sınırının altında yaşamakta ve gençler arasındaki %22’lik işsizlik oranı, ulusal ortalamanın neredeyse iki katına tekabül etmektedir.
Bu açıdan, aşılması gereken zorluk, yalnızca daha fazla imkân yaratmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir değişimi sağlayacak bireysel gelişimlerin de desteklenmesidir. İmkanların, gençler ve gençlik toplulukları için son derece uygulanabilir olması ve yerel uzmanlık ve tecrübeye dayalı iş birlikleri yoluyla sunulması gerekmektedir.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

Belize'de 2015 yılı sonlarında başlayan projemiz, krize yönelik gerçekten yenilikçi ve ve sürdürülebilir çözümler yaratma konusunda RET'in bölgedeki kaydadeğer tecrübesinde edindiği ispatlanmış metodolojileri içerir. RET girişimleri iki ana kanaldan gerçekleşmektedir: suç ve şiddete alternatif iş fırsatları yaratılması ve risk altındaki gençlere liderlik inşa (leadership-building) imkanları sunulması…
RET olarak, Belize’de, yüksek suç ve şiddet oranından muzdarip, kıyılara itilmiş topluluklarla çalışıyoruz. Belize City ve Cayo bölgelerinde yürütülen faaliyetler, 200’den fazla gence ve genç topluluğuna dolaysız fırsatlar sağlamaktadır. Temel hedeflerimiz, gençlerin suça karışma risklerini azaltmak, gençlere iş imkanları sunmak veya kendi işlerinin sahibi olmaları için onları desteklemek ve toplumsal dönüşüm aktörleri olarak topluluklarında liderlik rolleri üstlenmelerini mümkün kılmaktır.
Bu, yerel işverenler ve işe yerleştirme servisleriyle iş birliği çerçevesinde sunulan çıraklık imkanları vasıtasıyla yapılmaktadır. Gençler, uygulanabilir iş planları geliştirme, girişimlerini hayata geçirmek için gerekli fonlara müracatlarla ilgili tavsiyeler ve yardım konularında da desteklenmektedir. Genç girişimcilere bu süreçte yardım etmek üzere kılavuzluk hizmeti sağlanmaktadır.
Mevcut yerel programlar ve risk altındaki gençler tarafından yürütülen hızlı etki projeleri ile birlikte yapılan liderlik eğitimleri, gençliğin yapabileceği, yapması gereken ve yapılması arzu edilen olumlu sosyal değişimin aktörleri olmaları için onlara yardıma yönelik RET vizyonunun merkezinde yer alır. Genç kadınların güçlendirilmesine de özellikle önem verilmektedir. Bunların yanı sıra, RET; sürdürülebilir ve toplum bazlı bir destek ağır kurma çabasıyla yerel işverenlerle ve liderlik için gerçek imkanların yaratılması ve yerel toplumun menfaatlerini temin için yerel gençlik kuruluşlarıyla da yakın çalışmalar yapmaktadır.