March 2016 - Turkey

Türkiye’de Dil Eğitimi ile Boşlukları Doldurmak

RET International Türkiye’de çalışmalarına, Suriyeli çocuk ve gençlere Türkçe dil eğitimi ve savunmasız genç kadınların güçlendirilmesi amaçlı iki temel eylem planına odaklanarak, 2013 yılının başında başladı.

Koruma projelerimizin çatı amacıdır ve eğitim yoluyla verilir, bu sayede kriz durumunda ergenlerin, gençlerin ve genç kadınların kendilerine yetebilmeleri sağlanır. Uzun vadede değerlendirildiğinde, RET’in bununla amaçladığı bu korumanın kalıcı olmasıdır. Göçe zorlanmış Suriyeli toplulukların ve ev sahibi Türk nüfusun arasında sağlam toplumsal uyum ve verimi sağlayacak bağların kurulması bu anlamda mühimdir ve RET’in sunduğu çalışmanın içine bu inşa edilmelidir.

Bu makale iki temel eylem planından ilkini, yani Türkçe Dil Eğitimi kurslarını kaleme alacak. Bütünsel bir süreç olduğundan, bilgi sadece eğitim sağladığımız gençlere ve kadınlara değil, kalan aile bireylerine de ulaşır. Türkçe öğrenmek bütün ailenin hayatını kolaylaştırır, Türklerle iletişim kurabilir, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir, var olan hizmetlerden yararlanabilirler.

Dil Eğitimine bakışımız iki taraflıdır.

Birinci yönüyle, Türkçe Dil Eğitimini çocuklara, ergenlere ve gençlere, Türk eğitim sistemine dâhil olabilmeleri için veriyoruz. Kısaca, onlara yerel okullara katılmaları ve toplumun bir parçası olmaları için gerekli temelleri veriyoruz.

Türkiye’nin güçlü bir eğitim sistemi var ve bunun gibi güçlü milli eğitime sahip bölgeler, kriz döneminde gençlere umut ışığı olurlar. Okullar göce zorlanmış gençlerin yerel yaşıtlarıyla tanışma ortamı oluşturacak, geleceklerini hazırlayacakları ve yararlı aktiviteler ile boş kalmalarını engelleyecek güvenli ortamı sağlar. İyi bir okulun hassas koşullardaki gençlere sunduğu korumayı ne kadar vurgulasak az. Okul olmadan suç, şiddet, nefret, uyuşturucu, silahlı çeteler, cinsel istismar ve çocuk evlilik gibi tehlikeler bu gençlere ciddi derecede yakın.

RET’in dil eğitimini ikinci kullanış şekli Kadın Kültür Merkezleri’nde ve ÇATOM’larda uygulanır ve eğitimin özü genç kadınlara hayatta kalma Türkçesi öğretmektir. Hayatta kalma Türkçesi ile kastettiğimiz, sağlık veya kadın yardım hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacak şekilde, dilin temellerini öğretmektir. Bu basit seviye ayni zamanda ailevi görevlerini yerine getirmelerine de yardımcı olacaktır. Komşularla iletişime geçilemez ise, bu görevler çok ağır hatta imkânsız hâle gelebilir.

Girişte de belirtildiği üzere, korumanın kalıcı olması için toplumsal bütünlük projelerin içine inşa edilmelidir.

Gençler için Türkçe dil kurslarında, bu amaç, yerel ve göç etmiş gençler ile şahsi bağımsızlık ve dayanıklılığı öğütlemek temalı yan aktiviteler halinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımız basit, ancak güven ve etkileşim aşılayan, oyunlar düzenler. Bu oyunlara bir örnek “Güven Zinciri”dir. Amaç el ele tutuşup, kendine ve zincire olan güveni zincir içerisinde dolaştırmak ve gençlere bir bağlanma tecrübesi yaşatmak. Ayrıca, sabah derslerimize katılan öğrencilerimizin birçoğu, öğleden sonra resmi Türk okullarına giderek bu etkileşimi sürdürüyorlar.

Korunmasız kadınlara hayatta kalma Türkçesi öğrettiğimiz Kadın Kültür Merkezleri’nde ve ÇATOM’larda Türk kadınlar da mevcut. Bu güvenli bölgelerde göç etmiş Suriyeli kadınlar ve yerel Türk kadınları tamamen karışıktır ve Türk kadınları tarafından yönetilir.

Başka bir makalede yer vereceğimiz ikinci eylem planında (korunmasız kadınların güçlendirilmesi) yer alan etkinlikler, bu merkezlerde gerçekleşir ve iki topluluğun iletişime geçebileceği ve birbirini anlayabileceği koşullar oluşturulur. Bunlar toplumsal bütünlüğün ve kalıcı çözümlerin temel yapıtaşlarıdır.

Bütün bu etkinlikler Türkiye’nin doğu bölgesinde, Suriye sınırına yakın, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep’te ve civarlarında gerçekleşir. Toplamda RET International 6 Dil Eğitim Merkezi’ni işletir ve 24 Kadın Kültür Merkezi’nde ve ÇATOM’da partnerdir. Sadece 2015 yılında, bu 1’500 bireyin hayatını değiştiriyor.

Bu başarının arkasında donörlerimiz var: UNHCR, UNICEF, UNFPA ve Lüksemburg Büyük Dukalığı ve yerel ve milli Türk mercileri. Onlar olmadan bu ergenlerin, gençlerin ve genç kadınların bu bahsi gecen destekten yararlanamayacağı aşikâr. Onlara derin bir minnet duyuyoruz.

Bölgede neredeyse 3 senelik tecrübe ile ve bütün oyuncuları anlamaya özen göstererek, bu somut projelerimizi Türk yetkililer ve Uluslararası Toplumun tam desteği ile hayata geçirdik. Katkımız açıkça eğitim uzmanlığımızdır, bunun yanında oyuncuları bir araya getirmemizdir. RET’in görevi katalist olmaktır. Güney Türkiye gibi koşullarda bu diyalog stratejimizin köşe taşı olmuştur ve işe yaramaktadır.

Updated, March 1st, 2016