July 2016 - Panama

Panama’da Eğitim İçin Bir Köprü

RET International, ülkede özellikle en savunmasız olan çocukların, ergenlerin ve gençlerin eğitim haklarını savunmak için Panama Eğitim Bakanlığı’yla beraber çalıştı.

Ekim 2015’te, Panama Cumhuriyeti, gerekli belgelere sahip olmayanları da kapsayan, mültecilerin ve iltica talebi bulunan çocukların ve gençlerin milli eğitime dahil olmalarını sağlayacak bir İdari Kararname yayınladı. Seviyelerini belirleyen bir yerleştirme sınavından sonra, öğrenciler, eğitim haklarını kullanacakları eğitim alanlarına kavuşabilecek.

Bu İdari Kararnamenin II. Bölümünde, mülteci ve iltica talebi bulunan çocuk ve gençlerin, gerekli belgeleri olmasa bile, eğitim sistemine girişlerini sağlayan, “Mültecilerin Eğitime Erişimi” adlı özel önlemler öngörülüyor. Onları, ülkelerini terk etmeye mecbur bırakan süregelen sıkıntılardan kaynaklanan usule ait işlemlerin gerçekleştirilememesinin oluşturduğu engele rağmen, gençlerin istisnai durumları tanınıyor ve eğitimlerinin devamlılığı kolaylaştırılıyor.

Bu idari köprü, Panama Milli Eğitim Bakanlığı (MEDUCA) tarafından üç yıl önce başlatılan bir sürecin meyvesi. Girişim, var olan yasaların gözden geçirilmesi ve bunların, öğrencilerin tanınmasıyla yükümlü Regional Directorates of Education tarafından belirlenen ihtiyaçlara cevap veremediğini tanınmasını kapsıyor.

RET_International_Panama_July2016-2

Mülteci ve iltica talebi bulunan çocuk ve gençlerin özel ihtiyaçlarını tanımlama sürecinde RET International merkezî bir rol oynadı. Bu üç yıl boyunca, RET, Panama’da mültecilerle çalışan başka uluslararası kuruluşların da katkılarıyla (the United Nations High Commissioner for Refugees ve the Norwegian Refugee Council gibi), farkındalık yaratmak, teknik yardım, destek, ve kararnamenin yenilenmesinin izlenmesi konularında çalışmalar yaptı.

İki taraf arasında imzalanan işbirliği anlaşması dahilinde, RET International, toplamda MEDUCA’dan 758 memur ve öğretmenle, farkındalık atölyeleri ve yerinden edilmiş çocukların ve gençlerin okullara entegrasyonuna yönelik eğitimler çerçevesinde çalıştı.

Bu Neden Önemli?

Mülteci ve iltica talebi bulunan çocuk ve gençlerin eğitime erişimi her zaman birçok engelle karşılaşmıştı. “Uluslararası Korunmaya İhtiyacı olan Kişi” tanımı hakkında bilgi eksikliğinin ötesinde, okullara yazılma şartları arasında gelinen ülkeden alınan belge ve sertifikaların ibrazınınolması çok büyük bir engel teşkil ediyordu. Genç insanlar ve aileleri, hayatları ve sağlıkları pahasına ülkeden kaçarken, düzenlerini geride bırakıyorlar. Söz konusu can sağlığı iken resmi belgeler öncelik arz etmiyor.

Bu durum, eğitimlerini sonlandıramamış veya geçerli sertifika alamamış çocuk ve ergenlerin, geçici izinle dersler alabilseler bile, halihazırda zor olan eğitime erişimlerini daha da güç hale getirdi. Eğitim alma veya eğitimlerinin tanınma imkânı olmaması sebebiyle, gelir kaynaklarının toparlanması ve hayatlarını yeniden kurmak için ev sahibi ülkeye entegre olma ihtimalleri düşük.

Panama’daki mülteci nüfus için kararnamenin imzalanmasının sonuçları muazzam. Yerleştirme sınavıyla sınıflara alınmaları, geçici erişimin sebep olduğu belirsizliği kaldırıyor ve gerekli belgeleri bulundurmayanların eğitime erişiminin reddedilmesini engelliyor. Yurtdışında alınmış eğitimlerin de tanınma süresini oldukça kısaltıyor. Eğitime erişimin mutlak olarak sağlanması ve süreçlerin basitleşmesi ailelerin ev sahibi ülkeye entegrasyonu sürecinde daha büyük bir özgüven sahibi olmalarını sağlıyor.

Bu kararnamenin imzalanması bölgesel seviyede yankı buldu ve komşu ülkeler tarafından, bir yenilik olarak tebrikle karşılandı. Panama Director General of Education Mario Rodriguez’in de altını çizdiği üzere: “Bu çok özel durum vesilesiyle Panama hepimizin istediği başarıyı elde etmiştir ve bu yeni uygulamaya öncülük edecektir”

RET_International_Panama_July2016-4

Haberler Çok İyi, Ancak Yapacak Daha Çok Şey Var

Kararnamenin tamamen yürürlüğe girmesi için adımlar atılmaya devam ediliyor. Director General of Education tarafından yönetilen National Commission on Recognition and Revalidation’ın kuruluşundan sonra, 31. İdari Kararnamenin geliştirilmesi için Prosedürler Elkitabı’nın yazılımına başlandı. Aynı zamanda Bölgesel Eğitim Ofisleri’nde farkındalık yaratmaya devam etmek çok önemli, bu amaçla, bütün ülke sathında Regional Commissions of Recognition and Revalidation kuruldu.

Bu anlamda, Prosedür Elkitapları’nın yazılımına ithafen, Director General of Education şunların altını çiziyor: “bu denli önemli bir sorunu çözmekte bizi sınırlayan, yenilenen kararnamenin II. bölümünde belirtildiği gibi, operatif kısım değil.”

MEDUCA, RET International gibi kuruluşlarla olan stratejik partnerliklerine çok değer veriyor: “İnsan haklarıyla alakalı bu önemli konuları konuşmaya başlarken, öncelikle uzatılacak bütün yardım ellerini, özellikle bize bu imkanı sunan uluslararası kuruluşlardan gelenleri, kabul etmeliyiz.”. RET ve MEDUCA arasındaki İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasıyla kazanılan hız sayesinde, işbirliği bağları mülteci ailelerin entegrasyonuna yardımcı olacak ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlayacaktır.

 

Updated, July 28th, 2016