Sıkça Sorulan Sorular

RET olarak, korunmasız gençlere Geçiş Döneminde Eğitim yoluyla Destek ve Direnç (Relief & Resilience through Education in Transition) sağlıyoruz, ancak bizim hakkımızda bilinmesi gereken daha fazlası var. Aşağıda, görevimizle ilgili taraflarca sıkça sorulan bir kaç soru bulabilirsiniz.

RET ile ilgili hep bilmek istediklerinizSorunuzu seçin ve cevabınızı alın

RET International’ın kuruluş amacı nedir?

RET International, 2000 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sn. Sadako Ogata tarafından, merkezi Cenevre, İsviçre olarak kurulmuştur.

RET International, başka kuruluşların dar görüşlü bir bakış sebebiyle gerektiği şekilde müdahale edemediği büyük bir boşluğu doldurmak için özel bir amaçla kurulmuştur.

Afet ve aciliyet teşkil eden durumlarda uluslararası topluluk yoğunluk ve çoğunlukla çabalarını çocuklara ve yetişkinlere yöneltir ve bütçeler gençlerin ihtiyaç ve korunmalarını kapsayacak kadar geniş olmadığı için, genç kesim öncelikler listesinde göz ardı edilir. Gençler, öncelikli yardım söz konusu olduğunda, çocuklar ve genç kadınların aksine, çok yaşlı; beraber çalışılacak iş partnerleri veya liderler olmak içinse cok genç kabul edilirler. Bu, onların insani yardım çalışmalarında bulunan teknik boşluklara düşmelerine sebep olur. Yüksek derecede savunmasız ve buna rağmen topluluklarında sorumluluk sahibi olmaları durumu daha da trajik hâle getirmektedir.

Kriz dönemlerinde eğitime erişimi olmayan gençler şiddet, gayri meşru meşguliyetler, çeteler, silahlı örgütlere katılım, cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik (çocuk gelinler), seks işçiliği gibi türlü tehlikelere ve daha fazlasına karşı savunmasızdır. Eğitim, onlara bu tehlikelerle başa çıkmalarını sağlayacak kabiliyetleri sunar ve topluluklarında birer olumlu etken olma imkânını tanır.

RET, gençlerin eğitimi konusunda günümüzde hâlen mühim seviyede olan bu boşluğa tepki olarak doğdu.

RET kısaltmasının anlamı nedir?

Kuruluşunda ve ilk çalışma yıllarında RET’in açılımı Mülteci Eğitim Vakfı (Foundation for the Refugee Education Trust) idi ve anlamı yetkimiz ile beraber evrildi (nedenini buradan görebilirsiniz). Günümüzde, RET, Geçiş Döneminde Eğitim aracılığıyla Destek ve Direnç (Relief & Resilience through Education in Transition) sağlamaktadır.

 

(Relief & Resilience) Hassas ortamların risklerine karşı Destek (Relief) verilir ve zorluklara karşı Direnç (Resilience) sağlanır.

 

(Education) Eğitim bu çerçevede kişisel korunma ve gelişim aracıdır.

 

(Transition) Geçiş Dönemi süresince genç topluluğu çözümün bir parçası yapıp, kriz durumunda bir toplumdan istikrarlı ve barışçıl bir topluma geçişi sağlamak amaçlanır.

Adımızı neden “Mülteci Eğitim Vakfı” (the Foundation for the Refugee Education Trust)’ndan “RET International”’a değiştirdik?

2000 yılında, kurulduğunda, RET International « Mülteci Eğitim Vakfı (The Foundation for the Refugee Education Trust) » adını almıştır. Bu, vaktinde rolümüz ve görevimiz açısından doğru bir tanımlamaydı. RET kurulduğunda sadece kamp alanlarında bulunan genç mültecilerle çalışıyorduk ve esas olarak yerel projeler ve kuruluşlar için fon ajansı görevi görüyorduk.

RET’in tecrübesi yıllarla arttıkça geliştirdiğimiz araç ve metotların afet ve hassas durumdaki savunmasız gençlerin korunmasına genel olarak, sadece kamp alanlarıyla sınırlı kalmadan, yardımcı olduğunu fark ettik. Günümüzde, zorla göç, şiddet, çatışma ortamı ve afet sebeplerinden savunmasız kalmış genç topluluklarla çalışıyoruz. Mültecileri kapsamakla beraber, bölge içinde zorla yer değiştirmiş topluluklar, ergen askerler, çete üyeleri, afetten etkilenmiş gençler ve dahası hedefimizi oluşturur.

İlaveten, RET, kendi projelerini yaratmaya ve yürütmeye başladı ve dolayısıyla fon ajansı olmaktan çıkıp bir uygulama STK’sı hâline geldi.

« Mülteci Eğitim Fonu (The Foundation for the Refugee Education Trust) » ismindeki terimler zamanla, fon ajansı olmaktan çıkmamız ve hedef kitlemizin mültecilerin ötesine geçmesiyle, yanlış yönlendirmeye sebep olmaya başladı.

RET kısaltmasını (Refugee Education Trust, Mülteci Eğitim Vakfı), buna rağmen yıllar boyunca kullanmaya devam ettik. Günümüzde bu üç harf, çalışmamızın, bağlılığımızın ve savunmasız gençlere odaklı eşsiz görevimizin vücut buluşudur.

Fakat, çalışmamızın evrimi ve genişlemesini yansıtmak amacıyla RET kısaltması da bir değişim gösterdi. Günümüzde kısaltmayı Geçis Dönemi Eğitim Yardımı (Relief & Resilience through Education in Transition) olarak kullanıyoruz.

Bu isim, yaptığımız işin kriz ve aciliyet teşkil eden özünü, eğitimi koruma aracı olarak kullanışımızı ve gençler ile çalışmanın toplumların kriz hâlinden çıkması ve gelişmesi için en etkili yöntem olduğunu vurgulamamızı sağlıyor (veya bizim tabirimizle: “insani yardım ve gelişim yardımı arasındaki boşlukları doldurmak”).

2015 itibariyle, İsviçre Yetkili Mercilerinin onayı ile, yasal adımız resmi olarak Cenevre Ticaret Defteri’nde “The Foundation for the Refugee Education Trust” ‘dan “RET International” ‘a değiştirilmiştir. İsmimiz değişti, fakat beslediğimiz özveri aynı.

RET International’ın hukuki statüsü nedir?

 

RET International, ana kuruluşumuz, İsviçre hukuki sisteminde, vakıf olarak kayıtlıdır (tüm hukuki detaylara Cenevre Şehri Şirketler, firmalar ve kuruluşlar Kütüğü’nden erişilebilir). RET, Bern, İsviçre’de bulunan Federal Supervisory Board for Foundations’a tabidir.

RET’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, RET International, yerel bir yan kuruluş olarak kayıtlıdır. Buna ilaveten, Lübnan, Türkiye ya da Panama gibi ülkelerde RET, kalkınma sektöründe topluluklara uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler sunmaya adanmış bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterir. Bu kuruluşlar ve temsilcileri, RET International ile benzer görev tanımlarına ve kurumsal kimliklere sahiptir fakat topluluklar, ev sahibi ve donör hükümetlerle daha yakın çalışır ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak adına daha entegre idari yapılara sahiptirler. Söz konusu kuruluşlar, strateji ve operasyonlar söz konusu olduğunda, kendisi RET Vakıf Kuruluna rapor veren RET International CEO’suna rapor verir.

RET International Birleşmiş Milletler’in parçası mıdır?

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından tanınmamıza ve istişari statüye sahip olmamıza rağmen, RET International, Birleşmiş Milletler’in parçası olmayan bağımsız bir kuruluştur.

 

UNHCR’ın 50. yıldönümünde, dönemin Mülteciler Yüksek Komiseri, kurucumuz, Sn Ogata ile olan güçlü ilişkimizden doğduk. (neden yaratıldığımız hakkında daha fazla öğrenmek için okuyun).

 

RET UNHCR ve başka BM ajansları ile yakından ve verimli şekilde bir çok ülkede çalışmaktadır ve bu kuruluşlarla karşılıklı destek, saygılı ve elverişli bir işbirliğini temel alan ve pekiştiren mutabakat anlaşmalarına taraftır.

 

Bunlara rağmen, RET bağımsızdır.

RET International dini veya politik bir kurum mu?

RET bağımsız, tarafsız ve yansız, dini veya politik bir bağlılığı olmayan bir kurum olarak kurulmuştur.

RET International kendi içinde etik bir politika izliyor mu?

RET International, yüksek etik standartları benimser. Bu, hassas ve istismara açık çevrelerde çalıştığımız için daha da önemli bir hâl almaktadır. Bu sebeple çalışanlarımızı ve projelerin yürütme evresini yönlendirmek amacıyla belli politikalar yarattık:

RET International’ın Çevre Politikası

RET International’ın Anti-terörizm Politikası

RET International’ın Anti-rüşvet Politikası

RET International’ın Cinsel İstismar ve Suistimalden Korunma Eylem Planı

RET International’ın Davranış Kuralları

“Politikalar & Prosedürler” imize ilave olarak, RET bir çok elkitabı hazırladı ve bastı, bunlardan bazıları, sıralananlarla sınırlı kalmamakla beraber, Finans Elkitabı, Tedarik Elkitabı, Halkla İlişkiler Elkitabıdır.

RET International projelerinin takibi, değerlendirilmesi, sonuçların ölçülmesi ve rapor edilmesi nasıl gerçekleşir?

RET International takip, izleme, değerlendirme ve rapor edilme için, aşağıda göreceğiniz, türlü metotlar geliştirdi:

 

  • – Performans Göstergeleri proje/program önerisinde ölçülecek bütün alanlar için belirlenir; RET, elde edilen bütün sonuçları amaçlarla ve performans göstergeleri ile karşılaştırır.

 

  • – Bölgesel temsilcilerden aylık olarak yapısal gelişim hakkında rapor alınır.

 

  • – Programların yürütülmesinde ilgili partnerlerden çeyrek dönem raporları alınır.

 

  • – İlgili partnerlerden yıllık rapor alınır.

 

  • – Keşif aşamasının başında, yeni bir bölgede çalışmalara başlamak için genel durumu, eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını ölçtüğümüz Saha İhtiyaç ve Varlık Değerlendirmesi görevine çıkılır.

 

  • – Çalışmalarımızın geliştirilmesiyle ilişkili kişilerle gayri resmi ve sık şekilde telefon veya internet yoluyla irtibata geçilir.

 

  • – Proje/programın başında belirtilene göre ve istenildiği takdirde Maddi ve Finansal Donör Raporu verilir.

 

Aşağıdaki diyagram, projelerimizin hangi yapıda yürütüldüğü ve monitörlendiği hakkında daha detaylı bir fikir veriyor:

RET International Monitoring & Evaluation Cycle

RET-M&E-Diagram---Feb2018