March 2016 - Chad

Doğu Çad’da Eğitim Yoluyla Dayanıklılık ve Güçlendirme

2003’ten bu yana, Darfur’da süren çatışma Çad ve bölge istikrarsızlığının büyük bir aktörü. Bu çatışmanın bir sonucu olarak binlerce Sudanlı ve Orta Afrikalı Çad’a göç etti. Bu topluluğun büyük kısmı kamplarda sığınma imkânı buldu. On yılı aşkın süredir RET mültecilerin sürgün edildiği ülkenin doğusunda Ouaddai ve Sila bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında çalışmaktadır. Hedefimiz 14-25 yaş arası gençlerin eğitime erişimini sağlamakla beraber, savunmasız genç kadınların güçlendirilmesine özel bir çaba sarf etmektir.

Eğitim ve gayri resmi eğitimler yoluyla, RET onların savaş travması ve sürgünle başa çıkmalarına yardım ediyor. Sadece bir koruma amacı olmaktan öte, eğitim dayanıklılığın önemli bir parçası, bu gençlerin hayatlarında başarılı olmaları için bir şart ve daha iyi bir geleceğin anahtarı. Ancak eğitim sayesinde bu gençler dayanıklı ve kendine yetebilen bireyler olabilir. Ancak bu sayede ev sahibi topluma entegre olabilir veya anavatanlarına döndüklerinde yaşanabilir bir gelecek kurabilirler. Gayri resmi veya resmi eğitime katılmak ayrıca bu gençleri silahlı örgütlere katılma ve Darfur’da süregelen çatışmalar gibi tehditlerden de korur.

2005’ten beri, 3,000’den fazla RET tarafından desteklenen Sudanlı genç lise veya üniversite diploması aldı. Bunun sonucunda çocuk evlilik, cinsel istismar, kaçakçılık ve milis güçlere katılım ciddi derecede düşüş gösterdi.

Bu bağlamda genç kadınlara, ergen annelere, aile lideri kadınlara ve genç dullara odaklanmak savunmasız kitlelere yardım amaçlı programımızın can damarlarındandır. Ancak savunmasız kadınlara destek olmak savunmasızlık sorunu ve çözümünün ötesindedir; aynı zamanda azami verim ve etki elde etmek meselesidir. Kadınların aile içinde merkezi bir konumda olması sebebiyle bu yardımın kapsamı ilk görüşteki bireysel pozitif etkisini aşar. Bu eğitim çocukların eğitimini etkiler, sağlık, beslenme ev işleri ve gelir konusunda önemli bir rol oynar Genç kadınları korumaya yönelik girişimin dönüşü de bu anlamda çok büyüktür.

Kadınların ezici çoğunlukla okuma yazma bilmediği ve liderlik görevlerinde namevcut oldukları durumlarda, eğitim bu gerçekliği değiştirebilecek çözüm süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. RET’in çözüm önerisi olarak genç kadınları okuma yazma öğrenmeye, kızları ortaöğretime devam etmeye ve topluluklarında liderlik rollerini üstlenmeye cesaretlendiriyoruz. Bütün kızların kaliteli eğitime erişimini garanti etmek için yapılması gereken daha çok şey olmasına rağmen bazı Sudanlı mülteciler kendi savunmasız durumlarının daha farkında ve daha duyarlı hâle geldiler ve kızlarını okula göndermeye çok daha hevesliler.

Toplumsal ve profesyonel entegrasyonda büyük başarı göstererek örnek niteliğinde bir katılımcımız Sara Ibrahimlsaak. Sara, Doğu Çad Bredjing’e 2005 yılında 12 yaşında geldi. Bir mülakat da belirttiği üzere: ‘’okumayı ilk defa 2008’de öğrendim ve bu gayri resmi eğitim sayesinde ortaöğretim diplomamı alabildim ve devam etme şansı yakaladım.’’ Bunun dışında kamplarda aldığı eğitimin kapasitesini ne kadar geliştirdiğini ve kamplarda Arapça öğretmeni olmasını sağladığını anlattı. Buna ek olarak: ‘’mülteci olmama rağmen aileme bakmamı sağlayan asgari ücrete tabiyim. Aynı zamanda cinsiyet temelli şiddete karşı mücadelede bir liderim ve bütün kamp okulları katılımımı arzuluyor’’.

Sara’nın örnek olduğu genç kadınları güçlendirme çabamız önceliklerimizdendir. Doğu Çad’da finansal bağımsızlığı sağlayacak çok az imkân var ve bunun mülteciler ve özellikle kızlar üzerindeki maddi etkisi çok büyük. Sadece eğitim bu gençler için bir gelecek ümidi vaat ediyor.

RET’in Çad programı aracılığıyla, Sudanlı mülteciler hassas bir ortamda bulunmalarına rağmen dayanıklılıklarını geliştirdiler. Sara gibi genç kadınlar başarılı katılımcılar oldular ve ayrımcılık veya cinsiyet temelli şiddete karşı mücadelede lider konumuna geldiler.

Onların başarısı, aynı zamanda gelir getiren etkinlikler ile desteklenmiş gayri resmi eğitimin başarısıdır. İmkân sağlandığı takdirde, bu gençlerin bulundukları hassas ortamın tehditlerine göğüs gerebildiklerinin kanıtıdır. Dahası, olumlu toplumsal değişim getiren güçlü etkenler olabileceklerini gösterir.

Bu, inancımızın çekirdeğini oluşturur: gençler çaresiz mağdurlar değil hatta faydalanıcımız dahi değiller, onlar bizim partnerlerimiz ve çözümün birer parçası.

Updated, March 1st, 2016