July 2016 - Turkey

Çevreci Toplumsal Uyum

6 Haziran günü, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden 12 genç RET International katılımcısı, RET’in Süleymaniye ve Büyükyol’da kızlar için oluşturduğu güvenli alanlarda yeni bir toplumsal uyum projesini hayata geçirdi. Proje, çevresel konular ve geri dönüşüm hususlarında farkındalığı arttırırken, katılımcılara ortak bir amaç ve hareket doğrultusu sundu ve toplumsal uyumu güçlendirdi. İlhamını (her yıl 5 Haziran’da kutlanan) Dünya Çevre Günü’nden alan proje, Büyükyol’daki güvenli alandan 62, Süleymaniye’deki güvenli alandan 40 kız olmak üzere toplam 102 katılımcıya ulaştı.

Turkey_Social_Cohesion

Proje, Merkez İrtibat Sorumlusu ve Uzman Eğitmenler ve bu eğitmenlerin eğittiği yaşıtlarından oluşan 12 genç katılımcı ile birlikte tasarlanmıştı. Ekip, etkinliği, gençlik kulüplerine ve Türkçe dil eğitimlerine gelen gençler ve öğrencilerin, atıkları nasıl değerlendirdiği konusundaki gözlemlerinden yola çıkarak hazırlanmıştı. Fikrin, Güvenli Alanlardan sorumlu Proje Liderine iletilmesinden hemen sonra, merkezlerdeki çocuklar, genç kızlar ve kadınların konuyla ilgili bilgi ve farkındalık eksikliklerinin fark edilmesiyle birlikte fikir ivedi şekilde uygulamaya konuldu.

Bu doğrultuda, RET International Viranşehir ekibi çevreden ilham alan bu sosyal uyum projesini, Süleymaniye ve Büyükyol’daki RET Güvenli Alanlarından gelen katılımcılara bir Yaşam Becerileri seansı olarak uygulamaya karar verdi. Uzman Eğitmenler ve onlar tarafından eğitilmiş yaşıtlarından oluşan ve Yaşam Becerileri Sorumlusu ve Merkez İrtibat Sorumlusunun projenin planlaması ve uygulanması süresince idare ve rehberlik ettiği 12 kişilik bir ekip, Süleymaniye ve Büyükyol’daki merkezlere gelerek bir Yaşam Becerileri seansı çerçevesinde güvenli alanlarda bulunan genç kadınlara eğitim verdiler.
Somut düzlemde, proje temel olarak iki ana bölümden oluşuyordu: Geri dönüşüm ve atık yönetimi üzerine teorik bir sunum ardından teorinin pratiğe döküldüğü faaliyetler…

Teorik sunum, uzman eğitmenlerin de yardımıyla Çevre Mühendisliği alanında geçmişe ve deneyime sahip Viranşehir Merkez İrtibat Sorumlusu tarafından 12 uzman eğitmenin ve katılımcıların da yardımıyla hazırlandı. Daha sonra Gençlik Programı Proje Lideri tarafından gözden geçirilerek en yüksek standartlara ulaşması sağlandı.

Sunumlar geri dönüşüm hakkında geniş bir çerçeve sağlamak adına farklı teknik konuları kapsamaktaydı:

  • Geri Dönüşümün tanımı
  • Geri dönüştürülebilir malzemelerin tanımı
  • Farklı kategorilerden atıkların doğada çözülme süresi
  • Atık kutusuna atılamayan malzemeler
  • Plastik hammaddeler ve türevleri
  • Cam malzemeler
  • Metaller
  • Geri dönüşüm üzerinde insanların rolü ve alınan önlemler
  • Yeryüzünde biz insanlar tarafından yapılmış olumlu eylemler

Toplumsal Uyum eğitimleri esnasında Uzman Eğitmenler ve ekipler tarafından hazırlanan sunum malzemeleri katılımcılara, her atık kategorisinin doğada çözülme süresini gösteriyordu.

Teorik anlatımlardan sonra faaliyete geçme zamanı geldi. Bu yüzden, Yaşam Becerileri seansının ikinci oturumunda edinilen tüm teorik bilgi pratiğe dökülerek, atık malzemelerden yaratıcı ve kullanışlı araçlar yaratıldı. Güvenli alanlardaki kızlar, tuvalet kâğıdı kartonlarından, plastik şişelerden ve meyve suyu kutularından (yine fotoğraflarımızda görebileceğiniz) oyuncaklar tasarladı.

Turkey_Social_Cohesion

Çevre üzerine farkındalık ve bilincin yükseltilmesine yönelik hazırlanan Yaşam Becerileri oturumu, güvenli alanlardaki kızlar tarafından oldukça verimli bulundu; katılımcılar, oturumun, atıklara olan yaklaşımları ve atıkların küçük, yaratıcı, çevresel açıdan etik ve faydalı yollardan ele alınması konularında ufuklarını genişlettiğini dile getirdiler.

Etkinlik, sunum sonrasında, eğitim katılımcılarının yeni öğrendikleri bilgileri gündelik şekilde uygulayabilmeleri için RET International merkezlerine geri dönüşüm kutuları dağıtılmasıyla noktalandı.

 

Bu program, RET International umumi fonları, UNICEF (The United Nations Children’s Fund), UNFPA (the United Nations Population Fund), ve farklı hükümet ve birey donörlerin katkılarını da içeren bağışlar sayesinde hayata geçirilmiştir.

Updated, July 20th, 2016