March 2016 - Latin America & the Caribbean

Bütünsel Yaklaşımın Etkisi

3,500’ten fazla aile ve 24,000’den fazla ergen ve genç RET’in Latin Amerika ve Karayipler programlarına katıldı. 2015 bölgede aralıksız çalışmamızın ve devamlı gelişmenin 10. yıldönümü. Bu çalışmanın meyvesi olarak farklı şekillerde şiddet, çatışma veya afet sebebiyle yerinden edilmiş gençlerin korunmasına yönelik önemli bir korunma süreci oluşturuldu.

Hayata geçirilen eylem yöntemlerimiz seneler boyunca farklı hatlara ve tematik alanlara göre şekil aldı. Kullanılan araçlar arasında gayri resmi eğitim, meslek eğitimi ve toplumsal bütünlüğün desteklenmesi bulunmaktadır. Birbirini harekete geçiren dişliler gibi bu araçlar dayanıklılık, entegrasyon ve savunmasız gençlerin güçlendirilmesi mekanizmalarını harekete geçirdi. Bunlar sayesinde Kosta Rika, Ekvador, Panama ve Venezuela’da binlerce genç için işbirliği ve öğrenim alanı oluşturuldu ve bu gençler olumlu birer sosyal etken oldular.

Böylece, şu anda bir gençlik ağı oluşturmak için beraber çalışan farklı takımlarımız var: Kosta Rika’da ‘Young Madiba’, Ekvador’da ‘Young X’, Panama’da ‘EACAJ’ ve Venezuela’da ‘Active Youth’. Her durumun kendine has özelliklerini göz önüne alarak, bu gençlik grupları farkındalık yaratmak ve topluluklarını önemli mevzular konusunda bilgilendirmek için farklı eylemler tasarlıyor ve gerçekleştiriyorlar.

Etkinlikler arasında atölyeler, forumlar, sokak etkinlikleri, spor olayları, tiyatro gösterileri, müzik, video yapımı ve okul sınıfları ve umumi alanlarda konuşmalar var. Bu etkinlikler sayesinde hakların korunması, mülteciler ve sığınmacılar hakkında farkındalık yaratılması, cinsiyet temelli şiddeti engellemek ve ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele gibi kendilerini ilgilendiren konulara değiniyorlar.

Gençlerin güçlendirilmesi aynı zamanda gelir getiren kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak etkinliklerin yaratılmasını da kapsar. RET’te meslek eğitimi gördükten sonra, gençler kendilerini organize edip geçimlerini sağlayacak uğraşlara yöneldiler. Bunun bir örneği, aynı zamanda bir baskı atölyesi işleten ve çanta yapan, X Youth tarafından geliştirilen FİSH Project. Başka ülkelerden gençler müzik, kuaförlük ve bakım, meyve üretimi ve fazlasını sunuyorlar.

Kendi yeteneklerini fark eden, bu bağlamda aile desteği gören ve kültürel veya sportif etkinliklere katılan bu gençler, sosyal bağlarını ve ağlarını geliştirebildiler ve kendi gruplarının ve topluluklarının kaynaklarını çoğaltabildiler. Bunun sonucu olarak bu gençler hayalleri, arzularına ve hayat projelerine kavuştular ve ev sahibi topluma katılım ve yarar sağlıyorlar.

RET International bu genç grupların çalışmaları ile aldıkları hızı bölgesel seviyeye taşımasına imkân verir. Bu gençlerin bir araya gelebileceği yıllık toplantılar bu amaçla düzenlenir, böylece tecrübelerini ve öğrendiklerini paylaşabilirler. Bu toplantılarda, gençler kültürel entegrasyon ve katılım konusunda ülkelerinde karşılaştıkları sorunları, buldukları çözümleri ve elde ettikleri sonuçları tartışıyorlar. RET ve bu gençlik grupları 2014’ten bu yana tasarladıkları ve yürüttükleri ‘’Bizi bir araya getirenler’’ adında hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı mücadele amaçlı bölgesel bir kampanyada işbirliği yapıyorlar. Bütün grupların çalışmalarının bu kampanya ile yakın ilişkisi sebebiyle, yıllık toplantıda bu bölgesel kampanya ince detaylarına kadar tartışıldı.

Bu etkinlikler ve sürdürülen girişimler sayesinde gençlerin güçlendirilmesinin yararları göz önüne serildi. Bu gençler ev sahibi toplumda etken ve dayanıklı üyeler oldular ve ortamlarında karşılaştıkları zor koşulları birer fırsata çevirdiler. Eğitim, katılım, işbirliği ve toplulukla bağların oluşturulması sayesinde bu gençler kendilerine yetebiliyorlar.

Updated, March 1st, 2016