April 2018 - Lebanon

RET, Lübnan Baalbek-Hermel’deki Gençleri Pozitif Toplumsal Değişim Aktörleri olmaları yönünde güçlendiriyor

RET International, Haziran 2017’den bu yana, Lübnan’ın Baalbek-Hermel bölgesinde, gençliğin radikalleşmesini ve şiddet içeren uç ideolojilere kaymasını önlemek amacıyla özel bir proje uyguluyor. Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen bu program, Lübnan Toplumsal İşler Bakanlığı’na bağlı Baalbek, Ras Baalbek ve Hermel’deki Toplumsal Gelişim Merkezleri (TGM) vasıtasıyla koordine ediliyor.

LBN_GER_CSP_BusStationRennovation_FestivalOfColors_RASbaalbeck_10_3_2018_DSC_5639

RET International, proje dahilinde, yerel kapasite inşasını mümkün kılmak; toplulukların, özellikle gençliğin, topluluklar arası çatışmaları azaltma kabiliyetlerini geliştirme yönünde karar alma pratiklerine etkin katılımını sağlamak amacıyla üç spesifik lokasyon seçti. RET, böylece, çatışmayı anlama ve azaltma yönünde kapasite inşasına giderek, barış ve şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırarak, aynı zamanda sosyal eylemler için proje planlamaları yaparak ve gençlerin beceri, özgüven ve dayanıklılık kazanmalarına yardımcı olarak Lübnan’daki ev sahibi ve mülteci topluluklara ait gençlerinin pozitif toplumsal değişimin aktörleri olmaları yönünde onları güçlendirdi.

RET, yerel otoriteler ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği” varlık-temelli”, pazarlanabilir ve günümüzde ihtiyaç duyulan becerileri belirlemeye ve gençlerin iş bulabilirlik profilini yükseltmeye yönelik bir araştırmanın ardından 600 işsiz gence kendine yeterlik ve beceri kursları ile ulaştı. Gençlere sunulan Geçim Kaynakları Eğitimleri, İnşaat, Turizm, Konaklama İşletmeciliği, Güneş Enerjisi Kullanımı, İlk Yardım ve Catering gibi farklı konuları içerirken RET, İngilizce okur-yazarlık, Finansal Yönetim ve Bilgisayar Becerileri gibi alanlarda da eğitimler düzenledi.

LBN_GER_CSP_ITSInsulators_Baalbek_11-3-18-DSC_5863

RET Lübnan Ülke Direktörü Acacia Polatian, uygulanan projenin etkisi şöyle özetliyor: “RET, gençliğin korunması ve güçlendirilmesi yoluyla, gençlere daha iyi alternatifler sunarak yerel topluluklara istikrar kazandırılması amacına bütüncül ve sürdürülebilir bir katkıda bulunuyor ve böylece gelecekteki çatışmaların ve şiddet eğilimlerinin önlenmesine kayda değer bir katkıda bulunuyor.”

RET International programı, aynı zamanda 1000’den fazla gence ve gençlerin radikalleşmesi riskiyle karşı karşıya kalan ailelerine, bireysel ve grup bağlamlarında psikososyal destek ve aynı zamanda uzmanlaşmış/odaklı ve genel hizmetlere yönlendirme de sağlıyor.

“… Bu grubun içinde kendimi güvende hissediyorum, burada duygularımı ve hislerimi dışa vurabiliyorum, artık sürekli öfkeli olmak zorunda değilim.” Baalbek’teki Toplumsal Gelişim Merkezi’de sunulan psiko-sosyal destek seanslarına katılan katılımcılardan biri, deneyimini bu şekilde ifade ediyor.

RET’in düzenlediği topluluk liderliği kurslarına katılarak çatışma çözümü, hoşgörü ve barış inşası konularında eğitim gören 150 genç, aldıkları eğitimleri, bu üç bölgede, akranları olan 1200  gence aktaracaklar.

LBN_GER_CSP_TheatreDrugs_Hermel_19-3-18_DSC_6418

Barış inşası eğitimi bize, sınırların bizde uyandırdığı korkuyu aşarak dostluklar kurmamız konusunda yardımcı oldu. Ragheb artık benim yakın dostum. Suriyeliler ve Lübnanlılar arasındaki benzerlikler ve ortaklıklar, farklılıklar ve ayrıldığımız noktalardan daha fazla. Hepimiz insanız…” diyor RET ile çalışan akran eğitimcisi Mesud.

Dahası, toplulukların istikrarlılaştırılması programı dahilinde, RET, gençlerin, topluluklarında barışı yaygınlaştırmak amacıyla düzenleyecekleri 12 farklı etkinliği ve barış ve şiddetsizlik farkındalığının arttırılması amacıyla yazıp uyguladıkları 15 topluluk destek projesini de destekliyor.

Bu projeler kapsamında, gençler, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik farklı toplumsal konuları, önemli ekonomik, sosyal ve kültürel konuları çözmeye odaklanıyorlar. Topluluk destek projelerinin dahilinde, gençler için güvenli alanlar oluşturulması, erken evlilikler ve uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi için tiyatro gösterileri, yiyecek dağıtımı, çadır yerleşimlerin renovasyonu ve Suriyeli ve Lübnanlı gençlerden oluşan karma bir koronun hayata geçirilmesi de yer alıyor.

LBN_GER_CSP_YOuthhublibrary_baalbek_9-3-2018-DSC_5230

Bir başka akran eğitimcisi Ali, güvenli alanlar ve kütüphaneleri “Seslerimizin ve fikirlerimizin gerçekliğe döküleceğine hiç inanamamıştık… Baalbek’te bir güvenli alan ve bir kütüphaneye sahip olmak, müzik çalışabileceğimiz, resim yapabileceğimiz, dans edebileceğimiz, bir tiyatro oyunu yaratabileceğimiz ya da güzel bir ortamda sosyalleşebileceğimiz ikinci bir evimizin olması gibiifadeleriyle tanımlıyor.

RET, gençliğin, pozitif toplumsal değişim aktörleri olma yolunda kendi yeteneklerine güvenmelerine yardımcı oldu. Yaş, toplumsal cinsiyet, din ve ulus farklılıkları gözetmeksizin, RET katılımcısı gençler, hoşgörü ve anlayış kazandılar.

RET Ülke Direktörü Acacia Polatian, bu başarıları “RET’in projesi, Suriyeli gençliğin yalıtılmışlık ve rutine hapsolmuşluktan kurtulmasına; bir hedef doğrultusunda çalışmalarına ve deneyimlemekte oldukları zorlu geçiş dönemine rağmen devam etmeleri yönünde cesaret bulmalarına yardımcı oldu” şeklinde özetliyor.

Topluluklara yönelik projelerin uygulanmasını takiben gerçekleştirilen farkındalık amaçlı saha etkinliklerine ek olarak, RET, topluluk üyelerinin toplumsal istikrar ve barışçıl ortak yaşam konularındaki duyarlılıklarını arttırmak amacıyla yerel otoriteler ve topluluk liderleriyle koordinasyon bağları geliştirmeye de gayret ediyor. RET’in projelerinden aldığı geri bildirimler ve projelerin çıktıları, özellikle gençlerin yurttaş duyarlılığı geliştirmeleri ve daha belirgin şekilde, toplulukların farklı üyeleri, mülteci ve ev sahibi topluluklar arasında yaratılan sosyal uyum söz konusu olduğunda, özellikle tatmin edici.

Updated, April 30th, 2018