March 2017 - Global

16 Günlük Aktivizm ve Ötesi…

Geçtiğimiz hafta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık. RET olarak, kadına yönelik şiddete son vermeyi ve kadınların güçlendirilmesini amaçlayan faaliyetlerin tümünü içtenlikle destekliyoruz.

Kadına yönelik şiddet ne yazık ki, kadınların gelişmek, eşit haklara sahip olmak yönünde verdikleri mücadelelerin karşısına çıkan zorluklar kadar gerçek.

2017 yılında bile, üç kadından biri halen fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor ve bu şiddet, çoğu zaman, en yakınlarından kaynaklanıyor. Açıkça görülüyor ki, henüz eşit bir dünyada yaşamıyoruz. Bazı ülkelerde kadınlar, toplumun bir parçası olma ve topluma katkıda bulunma konusunda erkeklerle aynı haklara sahip değiller.

RET’in çalışmalarıyla ilişkili bireylerin, grupların ve toplulukların kadınların güçlendirilmesine olan bağlılıklarını vurgulamak işte bu yüzden önemli. Kadınla yönelik şiddet konusunda diyalog kanalları yaratmak zorundayız.

Geçtiğimiz hafta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: küresel anlamda bir fark yaratacak yerel çalışmalardan bahsetmek için çok doğru ve çok anlamlı bir tarih.

Kadına Yönelik Şiddete Son Vermek için 16 Günlük Aktivizm ve Ötesi…

2016 yılının sonuna yaklaşırken dünya, 25 Kasım’dan 10 Aralık’a dek süren Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm’i kutladı. Pek çok partneriyle birlikte RET de, zarar görebilir ortamlardaki kadınların yaşadıklarına karşı geliştirdiği hassasiyet doğrultusunda bu küresel kampanyaya katıldı. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, ne yazık ki dünyanın her köşesinde mevcut, fakat hiçbir yerde var olmasına izin verilmemeli!

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyasından ve paylaştığımız destek mesajlarından sonra, RET olarak, bu tip kampanyaların asıl organizasyonlarının daima sahada geliştiğine şahit olduk. Bu kampanyayı, sayısız ekstra eğitim düzenleyerek ya da sanatsal performanslara hayat vererek yürütenler, ekiplerimiz ve birlikte çalıştığımız genç erkekler ve kadınlar oldu.

Ekiplerimizin ve katılımcılarımızın gerçekleştirdikleri etkinlikleri incelemek, bu tip küresel kampanyaların ve bu kampanyaların altyapısını sağlamasını amaçladığımız somut taahhütlerin gerçek nedenini görmemize yardımcı olabilir.

TÜRKİYE – Farkındalığı Temellendirme Yolu olarak Sanat

Türkiye’deki RET ekiplerinin motivasyonu, kampanya boyunca çok yüksekti. 16 Gün Aktivizm çağrısına yanıt olarak, Viranşehir’deki RET Merkezi’nde, erkek katılımcılar için bir Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet eğitimi düzenlendi. Şu bir gerçek ki, dünya nüfusunun bir yarısı, konuyla ilgilenmedikçe, ya da kendilerini bu konudan sorumlu hissetmeyip sorunun etki alanında olduklarını düşünmedikçe, GBV (Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet) önleme pratikleri hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak.

Turkey

Erkeklere ulaşmanın, sorunun çözümü yolunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğu düşüncesi, RET’in konuya geliştirdiği bütüncül yaklaşıma dahildir. Erkekleri, kendi durumlarıyla, korkuları ve yaşadıkları zorluklarla yüzleşmeye teşvik etmek, kadınlara yönelik eşitlikçi bir muamelenin ve kadına saygının kapılarını açar. RET uzmanlarının farklı ülkelerde ve bölgelerde yürüttükleri sürekli çalışmanın bir parçası da, bu yüzden, erkeklerden oluşan eğitim gruplarıdır.

Mardin ve Şanlıurfa’da, ekibimiz, etkinliklerin bir parçası olarak, Gülten Taranç’ın ödüllü filmi “Yağmurlarda Yıkansam”ın “gala” gösterimini organize etmeye karar verdi. Kadına yönelik şiddeti bir kadının gözlerinden aktaran film, RET merkezlerindeki katılımcılar için Toplumsal Cinsiyet Temelli şiddeti tartışma yolunda büyük bir fırsat anlamına geliyordu. Program katılımcılarımız gösterimden hemen sonra, yönetmen Gülten Taranç ve filmin yapımcısı ve oyuncularıyla, eserin mesajını tartıştıkları uzun bir Soru Cevap seansına katıldılar.

Kızıltepe gibi bazı diğer RET merkezlerinde, GBV üzerine eğitimler ve toplumsal uyum etkinliklerinin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Süleymaniye gibi merkezler sanatsal performanslara öncelik verdi ve kampanyaya danslar ve kadın koroları etkinlikleriyle iştirak etti.

RET, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplamda 11 etkinlik hayata geçirdi.

Filmler, müzik ve tiyatro gibi sanat kollarının, şiddetle ilgili deneyimleri ve düşünceleri paylaşmak için kullanıldığı durumlarda, metaforlar, bize, derin bağlantıları ortaya çıkarma ve anlayış geliştirmek için gerekli kapıları açar. Sanat, bireylere, fikirleri ve deneyimleri, sözcüklerin yeterli olamadığı yollardan ifade etme fırsatını verir. Bu açıdan, RET’in Türkiye’deki ekiplerinin de verimli şekilde kullanarak kanıtladığı gibi, sanat, çok etkili bir araçtır.

LÜBNAN – Farkındalık Sokakta

Lübnan’ın Jezzine kentindeki kadınlar ve gençler, kampanya dahilinde topluluklarının farkındalığını yükseltmek için sokaklarda etkinlikler düzenlemeye karar verdiler.

Bu tip etkinliklerin genelde çift yönlü sonuçları olur, zira etkinlikler sadece sokağa çıkan vatandaşlarla ya da kurumların ve otoritelerin farkındalık-arttırma girişmleriyle ilgili değildir. Sokaklardaki yürüyüşler, konuya angaje kadınların ve çocukların seslerini duyurmaları, güçlenmeleri ve kendi yaşamlarında değişiklik yapmaları yönünde onlara sunulmuş fırsatlardır.

RET’in projesine dahil olan gençler de, senaryosunu yazdıkları, yönettikleri ve oynadıkları bir kısa film üreterek ve kısa tiyatro skeçleri canlandırarak genç kuşağın konuya olan duyarlılığını ve GBV’yi tarihe gömmek konusundaki kararlığını ifade ettiler.

Tiyatro, fikirlere ve duygulara yön veren çok güçlü bir araçtır.

16 Günlük Aktivizm kampanyası dahilinde, RET olarak, BM İnsani Yardım Koordinatörü ve Lübnan Yardımcı Özel Koordinatörü Sayın Philippe Lazarini’nin Jezzine’deki merkezimize yaptığı ziyaretten ve kendisinin geçtiğimiz yıl birlikte çalıştığımız gençler ve kadınlarla fikir alışverişinde bulunmasından büyük onur duyduk.

Philippe-Lazzarini-UN-Humanitarian-Coordinator-RET-UNFPA-Centre-Jezzine-Lebanon

Latin Amerika ve Karayipler: Tiyatrodan Savunuculuğa

Latin Amerika’da, RET ekipleri, GBV konusu ekseninde kadınlar ve gençlerle, Uluslararası Topluluklar Festivali’nin bir parçası olan “Entegrasyon Tiyatrosu” vasıtasıyla çalıştı. Bu atölye, katılımcılara, yaşadıkları şiddet öykülerini sahnede oynamak yoluyla paylaşarak şiddetin tüm çeşitlerine yönelik bir farkındalık geliştirme, ve eylemlerini ve enerjilerini bağışlama ve entegrasyon fırsatlarına dönüştürme fırsatını vermeyi amaçlıyordu. Etkinlik dahilinde ortaya çıkan öyküler, zorla yerinden edilme, aile içi ilişkiler ve sağlık riskleri gibi zorlayıcı durumlarda kadınların oynadıkları rolleri vurguluyordu.

Aynı zaman aralığında (3-4 Aralık), ülkedeki genç kadınları güçlendirme merkezli bir siyasi gündem ekseninde, Kosta Rika’da bir Ulusal Genç Kadınlar Toplantısı gerçekleştirildi. RET’in Gençlik Bakanlığı, Yurttaşlararası Diyalog Bakanlığı, Başkanlık Toplumsal Konseyi, Ulusal Kadın Enstitüsü, UNFPA, UNESCO ve Gençlik Konseyi’yle birlikte düzenleme komitesinde yer aldığı bu toplantıya katılan tüm kadınlar, kendi perspektiflerini sunma fırsatı bulurken kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eylem ve savunuculuk çizgisi belirlemek için işbirliği yapma şansını elde ettiler.

Venezuela’nın Táchira eyaletinde RET, UNHCR ve diğer yerel insani yardım kuruluşları (Venezüela’lı yıldız futbolcu DeynaCastellanos’a atıfta bulunan) “laMessiVenezolana” başlıklı bir kampanya başlattılar. Kampanya, lise öğrencisi ergen ve gençlere yönelik, GBV önleme ve toplumsal cinsiyetle ilgili diğer konulara odaklanan iki seri atölyeden oluşuyordu.

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm gibi kampanyalar, kilit öneme sahip konuların ilgili aktörler tarafından masaya yatırılmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu tip kampanyalar STK’ların ve toplulukların dikkatini tek bir alana çeker ve belirli temalar üzerinde düzenlenecek etkinlikler için inisiyatif sağlar. Somut çıktılar, yukarıda belirtilenlerdir: Sokaklarda yürüyen, sanat yoluyla kendini ifade eden kadınlar ve gençler, mesajlarını paylaşan sanatçılar, kendilerini dışlanmamış hisseden erkekler ve farkındalığı olumlu davranışlara dönüştüren eğitimler…

Teatro de la Integración

Tüm bu etkinlikler ve girişimler, sadece kampanyanın bir parçası değil, aynı zamanda RET ekibi ve katılımcılar (özellikle gençler ve kadınlar) tarafından, hayatlarını değiştirmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak için gündelik olarak hayata geçirilen pratiklerdir.

Bu açıdan, RET olarak, dünya çapında yankı bulan kampanyayı desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Fakat itiraz ettiğimiz bir nokta var: böylesine ağır bir konu için 16 gün gerçekten de yeterli değil. Bu nedenle, konuya, programlarımız ve iletişim girişimlerimiz ekseninde odaklanmaya elbette devam edeceğiz. Bir sonraki makalemiz de aynı şekilde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Doğusundaki yasadışı silahlı gruplara dahil genç kadın askerlerin bilinmeyen öykülerini ele alacak. GBV, tüm dünyada halen mevcut olabilir, fakat hiçbir yerde kabul edilebilir olmamalı!

Ayrıca bakınız: Silahların Arkasındaki Kızlar

Updated, March 14th, 2017